glos-kwiecien

Kwietniowy numer Głosu SGiPW

Data: 08-05-2015

Dostępny już jest nowy numer Głosu SGiPW, który podsumowuje nasze działania w kwietniu br. Można w nim przeczytać o spotkaniu konsultacyjnym samorządowców z pd.-wsch. Wielkopolski z Zarządem SGiPW, podsumowanie spotkania Centrów Obsługi Inwestora z całej Polski, zorganizowanego przez nasze COI oraz o działaniach Stowarzyszenia w zakresie poprawy dostępności transportowej w naszym regionie i na rzecz […]

sgipw-logos

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie transportu

Data: 08-05-2015

Od pewnego czasu szerszej opinii publicznej dostępna jest treść Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący propozycją działań i przedsięwzięć, mających na celu optymalizację rozwiązań komunikacyjnych, w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego, nie w każdym punkcie spełnia pokładane w nim nadzieje. Istotny problem dla społeczności lokalnych stanowić […]

transport1

SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 04-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie.   Termin: 13 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stanowi zadanie własne gminy. […]

sgipw-logos

Komisje Stałe SGiPW wybrały swoich przewodniczących

Data: 04-05-2015

Wraz z nowo wybranym zarządem czteroletnią kadencję rozpoczęły komisje stałe SGiPW. Podczas ich kwietniowych posiedzeń wybierano przewodniczących wraz z zastępcami, a także dyskutowano nad planem działań. Jako pierwsza swoją pracę zainicjowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski. 21 kwietnia br. wyłoniono jej przewodniczącego wraz z zastępcą. Pierwszą funkcję objął Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała, a zastępować […]

przestrzeń publiczna2

SEMINARIUM: Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym

Data: 29-04-2015

Termin: 15 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: 24 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę krajobrazową, uwzględniając wszystkie poprawki Senatu. Poprzednia wersja dokumentu wywołała falę krytyki ze strony samorządów oraz organizacji społecznych, które walczą o ochronę krajobrazu i estetykę w przestrzeni publicznej. Ostateczny kształt […]

DSC_0513

O zarządzaniu oświatą w gminie i powiecie dyskutowano już po raz trzynasty

Data: 27-04-2015

24 kwietnia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, skierowane do wielkopolskich władz samorządowych.   Głównym tematem dyskusji była kwestia finansowania i realizacji zadań oświatowych w gminie i powiecie. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Grzegorz Pochopień szczegółowo omówił zapisy znowelizowanej ustawy […]

głos-czolowka

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 14-04-2015

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już najnowszy numer, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Głosu SGiPW. W numerze podsumowującym nasze działania w marcu br. możecie Państwo przeczytać m.in. o spotkaniu członków Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z Wiceministrem Administracji i Cyfryzacji, panem Markiem Wójcikiem oraz o spotkaniu seminaryjnym w ramach konsultacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. […]

XIII oświata

XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 14-04-2015

Termin: 24 kwietnia 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty.   […]

foto1

Zmiany w prawie wodnym pod lupą wielkopolskich samorządów

Data: 30-03-2015

27 marca br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało seminarium pt.: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne, które wpisało się w trwający proces konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.   Aktualny system gospodarki wodnej w […]

foto2

Wielkopolskie samorządy w organizacji pieczy zastępczej

Data: 26-03-2015

26 marca 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu seminarium pt.: Samorządy lokalne w systemie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej.   W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która  wzmocniła kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu, upoważniając je do podejmowania pilnych interwencji. […]