XIII oświata

XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 14-04-2015

Termin: 24 kwietnia 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty.   […]

foto1

Zmiany w prawie wodnym pod lupą wielkopolskich samorządów

Data: 30-03-2015

27 marca br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało seminarium pt.: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne, które wpisało się w trwający proces konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.   Aktualny system gospodarki wodnej w […]

foto2

Wielkopolskie samorządy w organizacji pieczy zastępczej

Data: 26-03-2015

26 marca 2015 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu seminarium pt.: Samorządy lokalne w systemie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej.   W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która  wzmocniła kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu, upoważniając je do podejmowania pilnych interwencji. […]

foto1

Wybrano nowe władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Data: 19-03-2015

18 marca 2015 roku w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.   W pierwszej części spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz wykonania budżetu w roku 2014. Zjazd udzielił absolutorium za rok 2014 ustępującemu Zarządowi.     W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowych władz […]

woda

SEMINARIUM: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne

Data: 16-03-2015

Termin: 27 marca 2015 r.   Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Aktualny system gospodarki wodnej w kraju, znajduje się w procesie zmian i dostosowań do unijnego prawodawstwa. Implementacja założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej i tzw. Dyrektywy Powodziowej, ma prowadzić do lepszego zabezpieczenia przed skutkami powodzi oraz bardziej efektywnego zarządzania gospodarką […]

piecza

SEMINARIUM: Samorządy lokalne w systemie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Data: 12-03-2015

Termin: 26 marca 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: W ubiegłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która  wzmocniła kompetencje kontrolne wojewodów oraz innych jednostek samorządu, upoważniając je do podejmowania pilnych interwencji. Choć okres dostosowania JST do zmian przepisów […]

sgipw-logos

Zakończony nabór do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski i Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Data: 12-03-2015

Uprzejmie informujemy, że zakończony został nabór do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Lista członków została już zamknięta.   Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc w pozostałych Komisjach: Komisji Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich – 8 wolnych miejsc Komisji ds. Powiatów – 7 wolnych miejsc.   Aby zgłosić przedstawiciela […]

przemoc-infor

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 10-03-2015

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już najnowszy numer, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Głosu SGiPW. W numerze podsumowującym nasze działania w lutym br. możecie Państwo przeczytać m.in. o działaniach Zarządu i OPOS-u, planach dotyczących aktualizacji bazy terenów inwestycyjnych, prowadzonej przez Centrum Obsługi Inwestora, dowiedzieć się jaki samorząd został nowym członkiem Stowarzyszenia oraz zapoznać […]

sgipw-logos

Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW

Data: 05-03-2015

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uprzejmie zaprasza wszystkich członków organizacji do udziału w     Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW,     który odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 9:30 (wyznacza się drugi termin Zjazdu – 18 marca 2015 roku o godz. 10:00) w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu, Al. […]

DSC_0151

Jak budować lokalną politykę walki z przemocą?

Data: 27-02-2015

Na to i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium p.t.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.   O tym, że warto i trzeba rozmawiać na temat walki z przemocą  w rodzinie […]