SEMINARIUM: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki senioralnej

Data: 25-05-2018

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów seminarium ZOSTAŁO ODWOŁANE. Za powstałe niedogodności związane z tym faktem najmocniej przepraszamy.

 

Termin: 6 czerwca 2018 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

 

Tematyka:

Starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużeniu życia ludzi jest obecnie problemem coraz bardziej odczuwanym, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, czy lokalnym. Zapewnienie odpowiedniej opieki oraz zaktywizowanie osób starszych do działania pomimo wieku, to jedne z wielu zadań jakie stoją przez samorządem terytorialnym i organizacjami współpracującymi. Aby działania realizowane przez gminy i powiaty były efektywne, muszą wpisywać się w krajowe i wojewódzkie priorytety w tym zakresie.

 

Mając na uwadze powyższe, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego porozmawiamy na temat kierunków krajowej i regionalnej polityki senioralnej, funkcjonowania rad seniorów, jako lokalnych partnerów samorządów lokalnych w budowaniu środowiska przyjaznego seniorom, źródeł finansowania działań aktywizujących i wspierających osoby starsze w gminie i powiecie oraz zaprezentujemy ciekawe doświadczenia i dobre praktyki samorządów z naszego regionu Do współpracy zaprosiliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, a także Urząd Miasta Kalisza i Urząd Miasta Piły.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek podległych odpowiedzialnych za realizację polityki społecznej w gminie, w szczególności działań ukierunkowanych na aktywizację osób starszych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 5 czerwca 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program