medal1

Przewodniczący SGiPW wyróżniony Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”

Data: 24-09-2018

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przyznał przewodniczącemu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jackowi Gurszowi Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko Zwycięży) w uznaniu dotychczasowej działalności zawodowej, samorządowej, obywatelskiej, charytatywnej oraz społecznej, a także za krzewienie idei pracy organicznej.   Towarzystwo im. H.Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i […]

that-s-important-1527389

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Data: 14-09-2018

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, działając w imieniu wielkopolskiego środowiska samorządowego, wyraża głęboką obawę związaną z zapisami projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Naszym zdaniem ustawa zawiera zmiany w gospodarce odpadami, które odgórnie narzucą gminom konieczność dogłębnych reform, w wielu przypadkach bardzo dobrze od lat funkcjonujących systemów […]

woda

Seminarium pt.: Nowe Prawo Wodne – organizacja i regulacje prawne

Data: 13-09-2018

Termin: 26 września 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala 312 Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19     Tematyka: Nowa ustawa Prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., jednak już zdążyła doczekać się kilku nowelizacji. Sytuacja w tym zakresie jest bardzo dynamiczna i póki co nie wiadomo, czy nie niebawem nie zostaną zaproponowane […]

tytułowa-mala

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 12-09-2018

Witamy po wakacjach i przekazujemy nasz najnowszy numer biuletynu Głos SGiPW, który nie tylko podsumowuje działania organizacji w lipcu i sierpniu, ale kreśli również pewne plany na tegoroczną jesień. Jakie? Aby się o tym przekonać zachęcamy do lektury artykułu pt.: Szkoleniowy zawrót głowy, czyli co nas czeka tej jesieni, który jest Tematem Numeru.   Oprócz […]

that-s-important-1527389

Apel w sprawie wyrażenia opinii na temat nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data: 06-09-2018

31 sierpnia 2018r. Ministerstwo Środowiska na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt kolejnej już nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2018, poz. 1454). Z projektem ustawy można zapoznać się pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504.   Projektowany zakres nowelizacji jest bardzo szeroki i wnosi fundamentalne zmiany w systemie gospodarowania […]

strzelnica

Strzelnice w powiecie – nowy program MON dla powiatów

Data: 30-08-2018

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie budowy lub remontu strzelnic, które będą umożliwiały prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.   Dzięki konkursowi ofert pn. „Strzelnica w powiecie” samorządy będą mogły uzyskać dotacje od Ministerstwa Obrony Narodowej do 80 proc. wartości projektu. Warunkami ubiegania się o dotacje jest dysponowanie nieruchomością przez samorząd i pokrycie co najmniej […]

pomoc społeczna - bezlogo

SEMINARIUM: Pomoc społeczna w Wielkopolsce – kierunki rozwoju

Data: 30-08-2018

Termin: 14 września 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Celem spotkania jest ocena zasobów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim, analiza dotychczasowych osiągnięć w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, analiza nowych aktów prawnych dotyczących polityki społecznej, wprowadzonych w życie w roku 2018 oraz wskazanie możliwych, […]

rodo-baner

SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwsze doświadczenia JST dotyczące wdrażania zapisów RODO

Data: 17-08-2018

UWAGA! Seminarium zostało odwołane.   Termin: 5 września 2018 r., godz. 10:00    Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu    Tematyka: Zapisy unijnego rozporządzenia RODO obowiązują do 25 maja br. Ten akt prawny wprowadził szereg zmian w kwestii ochrony danych osobowych, rozszerzył zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających te dane. W tym […]

05-11-17-Kino-400x267

Konferencja ws. Małych Kin Społecznościowych

Data: 16-07-2018

Termin: 27 lipca 2018 r., godz. 13:00       Miejsce: Kino za Rogiem w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w 2017 roku zaangażowało się w realizację projektu infrastrukturalnego dotyczącego tworzenia małych kin społecznościowych. Efektem tego działania było powstanie czterech niezwykle nowoczesnych, profesjonalnych i jednocześnie kameralnych sal kinowych, które dzięki swojej […]

exclamation-point-icon-1444386

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konkursowej projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim’’, składanego w ramach naboru wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Data: 06-07-2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji konkursowej projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim’’, składanego w ramach nabór wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.   W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dla zamawiającego Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego wykonanie oraz wyposażenie 18 sal […]