sorter-1240954

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej JST

Data: 02-11-2020

Poniżej publikujemy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.   Zachęcamy wielkopolskie samorządy do zapoznania się z dokumentem.   Zobacz treść rozporządzenia

engin-akyurt-WBM97UGM0QA-unsplash

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – podsumowanie webinarium

Data: 29-10-2020

28 października br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu przeprowadziło webinarium pt.: Jak ograniczać ryzyko zakażenia koronawirusem w urzędzie? – przebieg kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. W wydarzeniu udział wzięło ponad 40 uczestników.   Celem spotkania było przede wszystkim zapoznanie przedstawicieli samorządów z zakresem i zasadami przeprowadzania kontroli przez […]

ppk

Webinarium pt.: Organizacja Pracowniczych Planów Kapitałowych w JST

Data: 29-10-2020

Termin: 12 listopada 2020 r., godz. 12:00   Tematyka: Z dniem 1 stycznia 2021 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) obejmie jednostki sektora finansów publicznych. Przepisy nałożą na pracodawców szereg obowiązków związanych z udziałem w PPK. Konieczne będzie wybranie instytucji finansowej, która dla pracowników utworzy rachunki PPK, podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK, […]

odpady w pandemii mały

Postępowanie z odpadami w czasie pandemii

Data: 28-10-2020

Koalicja 5 frakcji przygotowała zestaw ważnych pytań i odpowiedzi dotyczących odbioru odpadów w czasie pandemii istotnych zarówno dla mieszkańców, jak i samorządów lokalnych.    O tym, że pandemia nie zwalnia z segregacji odpadów oraz co robić z odpadami w kwarantannie przeczytacie Państwo na stronie: https://www.eneris.pl/odbior-odpadow-czasie-pandemii-wazne-wskazowki-dla-mieszkancow/?fbclid=IwAR0upsE6oAJZWdSY0e7GTDrGOb9Z4qbDZ_CV-_DXqRoS0SKZaMTIrydQMwA      Zachęcamy do informowania mieszkańców o powyższych zasadach. Plakat […]

annie-spratt-kr_88BakygA-unsplash

Opłata targowa – niesprawiedliwy podział

Data: 28-10-2020

Analizując projekt Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który ukazał się 26 października 2020 roku, chcielibyśmy zwrócić uwagę na niesprawiedliwy w naszej ocenie zapis związany z niepobieraniem opłaty targowej przez JST.   Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków […]

school-bus-1442032

Wyjaśnienie MEN dotyczące dowozów uczniów do szkół

Data: 27-10-2020

Poniżej prezentujemy wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące obowiązywania limitów przewozów w komunikacji gminnej dowożącej uczniów do szkół.   Ograniczenia dotyczące liczby pasażerów (wynikające z aktualnie obowiązujących rozporządzeń) mają zastosowanie również w autobusach, którymi są dowożone dzieci do szkół, w tym  jeśli dzieci są dowożone w ramach przewozów regularnych specjalnych (chyba że mamy do czynienia z środkami […]

napendra-singh-XmvQveCDsQI-unsplash

Proponujemy fundusz wsparcia dla obsługi osób znajdujących się w kwarantannie

Data: 26-10-2020

Sytuacja epidemiczna w kraju przybiera bardzo niepokojące rozmiary. Oprócz osób zarażonych i hospitalizowanych, dość szybko rozrasta się grupa osób pozostających w kwarantannie. Aktualnie kwestia ta dotyczy już prawie pół miliona obywateli, co w wielu wypadkach stanowi duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych służb i organizacji wolontariatu.   Biorąc pod uwagę ów fakt, zwróciliśmy się do Premiera […]

kompy

Jak w świetle aktualnych przepisów należy traktować obrady sesji rad gmin czy powiatów?

Data: 26-10-2020

17 października 2020 roku weszły w życie kolejne ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dotyczą one m.in. zakazu organizowania „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju” powyżej 5 osób. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej reguły, związany z „wykonywaniem czynności […]

KOMUNIKAT

Biuro SGiPW ponownie czasowo zamknięte

Data: 23-10-2020

Kierując się troską o zdrowie naszych Pracowników, Stowarzyszenie ponownie zamyka na jakiś czas biuro na ul. Piekary 17 w Poznaniu, co spowodowane jest sytuacją epidemiczną w Polsce. Swoje nie mniej aktywne działania przenosimy do przestrzeni wirtualnej. Wszelki kontakt będzie dostępny telefonicznie lub e-mailem.   W zależności od zagadnień, którymi się zajmujemy zapraszamy do kontaktu:   […]

Untitled-1

Jednolity tekst ustawy o walce z COVID-19

Data: 23-10-2020

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw dostępny jest jednolity tekst ustawy o walce z COVID-19, z którego wynikają zapisy w dużej mierze dotyczące działań JST.    Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem. Jest on dostępny w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1842 lub poniżej.   Zobacz dokument