seniorzy

SEMINARIUM: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki senioralnej

Data: 25-05-2018

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów seminarium ZOSTAŁO ODWOŁANE. Za powstałe niedogodności związane z tym faktem najmocniej przepraszamy.   Termin: 6 czerwca 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu     Tematyka: Starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużeniu życia ludzi jest obecnie problemem coraz bardziej odczuwanym, zarówno […]

sgipw-logos

Zaproszenie do złożenia oferty

Data: 22-05-2018

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usługi polegającej na doradztwie w zakresie przebudowy i wyposażenia pomieszczeń partnerów Stowarzyszenia z przeznaczeniem na sale kinowe, w ramach projektu budowy Małych Kin Społecznościowych. Do zadań wykonawcy usługi należeć będzie:   – przygotowanie wytycznych dotyczących adaptacji pomieszczenia – zaciemnienia, wykonania podestów, wentylacji, wygłuszenia i innych […]

tytułowa - mini

Biuletyn „Głos SGiPW”

Data: 15-05-2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu „Głos SGiPW”, w którym znajdziecie Państwo obszerne informacje na temat rozpoczętego Konkursu „Grunt na Medal” 2018, treść stanowiska SGiPW w sprawie finansowania zadań realizowanych przez JST, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, odpowiedź MEN na stanowisko w sprawie doposażenia pracowni […]

baner - współpraca

SEMINARIUM: Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny

Data: 09-05-2018

Termin: 24 maja 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu     Tematyka: Zmieniające się zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców, a także przygotowywana nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadzają nowe zasady w relacjach pomiędzy samorządem lokalnym, a prywatnymi podmiotami. Celem ustawodawcy jest uproszczenie procedur oraz wyeliminowanie wszelkich dotychczasowych niejasności przepisów.   […]

gnm

Startuje VIII edycja Konkursu „Grunt na Medal”

Data: 27-04-2018

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,  przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2018. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.   Zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy do zgłaszania działek inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie […]

elektronizacja - baner

SEMINARIUM: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych

Data: 25-04-2018

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Rok 2018 jest czasem istotnych zmian w procedurach postępowania w ramach prawa zamówień publicznych. Co do zasady, zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia jednolitego europejskiego […]

OCHRONA ŚRODOWISKA 2018

SEMINARIUM: Ochrona środowiska naturalnego w kompetencjach JST

Data: 13-04-2018

Termin: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Samorządy pełnią wydatną rolę w systemie ochrony środowiska w Polsce. Pomimo ograniczeń finansowych, organizacyjnych czy terytorialnych JST znajdujące się najbliżej obywatela posiadają wiele możliwości podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kosztowna reforma – MEN odpowiada

Data: 13-04-2018

Przeprowadzona przez SGiPW ankieta jasno wskazuje, że reforma oświaty wiąże się z dużymi kosztami, które samorządy zmuszone są pokrywać z własnego budżetu.   Wprowadzenie w życie reformy oświatowej pociągnęło za sobą konieczność adaptacji budynków szkół będących w zasobach gmin. W 2017 roku samorządy mogły starać się jedynie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% […]

glos mała

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 13-04-2018

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru biuletynu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Głos SGiPW. A w nim m.in….   efekty badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich samorządów na temat wydatków JST na doposażenie pracowni szkolnych w efekcie reformy oświaty, wyniki ankiety dot. o wydatków na obsługę Programu 500+, uwagi wielkopolskich samorządów do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, […]

baner - gospodarka komunalna

SEMINARIUM: Jak optymalnie zorganizować gospodarkę komunalną w gminie?

Data: 28-03-2018

Termin: 19 kwietnia 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Świadczenie usług dla społeczności lokalnych w ramach realizacji zadań komunalnych, to podstawowe zadanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonując w obszarze wielu uwarunkowań, istotnym jest, aby zorganizować to działanie w sposób optymalny i funkcjonalny. Do najistotniejszych kwestii prowadzących do […]