bus

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Data: 27-03-2019

Propozycja wsparcia organizatorów publicznego transportu zbiorowego zasługuje na poparcie. Szczególnie w przypadku gmin wiejskich dość powszechnym jest problem wykluczenia miejscowości oddalonych od centrów administracyjno-usługowych. Wielkość wiosek powoduje, iż prowadzenie przewozów jest nieopłacalne dla przewoźników, a finansowanie ich przez samorządy stanowiłoby znaczne obciążenie, często niemożliwe do poniesienia. Dlatego wsparcie organizatorów publicznego transportu publicznego w tych działaniach […]

baner ms

Konsultacje dla miast średnich

Data: 26-03-2019

Władze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zapraszają na spotkanie konsultacyjne w sprawie przygotowywanego przez Rząd Pakietu dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.   Spotkanie ma na celu przygotowanie wniosków miast z naszego regionu na Kongres Miast Małych i Średnich, który Związek Miast Polskich organizuje wraz z UM Wałbrzycha. Planowany termin Kongresu w Wałbrzychu to 24 […]

foto1

Wybrano nowe władze SGiPW

Data: 15-03-2019

13 marca 2019 roku w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu odbył się Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.   W pierwszej części spotkania przedstawiono sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz wykonania budżetu w roku 2018. Zjazd udzielił absolutorium za rok 2018 ustępującemu Zarządowi.   W drugiej części spotkania dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia […]

that-s-important-1527389

Konsultacje dotyczące projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Data: 14-03-2019

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładający przywracanie zamkniętych wcześniej połączeń autobusowych. Dokument trafił do konsultacji publicznych.   Rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł na dofinansowanie deficytu w przewozach autobusowych, a do każdego wozokilometra dopłaci do 1 złotego. Zakłada się, że samorządy sfinansują do 30 procent […]

styczen-luty2019-min

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 14-03-2019

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie biuletynu Głos SGiPW, a w nim:   informacja o pozytywnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej dużego projektu budowy Małych Kin Społecznościowych w Wielkopolsce, podsumowanie spotkań seminaryjnych w styczniu i lutym br., prezentacja najważniejszych punktów stanowiska SGiPW w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, informacja na temat […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEMINARIUM: Zmiany w ustawie o finansach publicznych i jej skutki dla zdolności finansowych samorządu.

Data: 11-03-2019

  Termin: 22 marca 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: W roku 2019 obowiązywać zaczęły zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Akt prawny niesie za sobą szereg zmian, które wpłyną na organizację finansów w […]

001_logo_sgipw_wersja_pozioma_rgb

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW

Data: 04-03-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uprzejmie zaprasza wszystkich członków organizacji do udziału w     Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW,     który odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku o godz. 9:30 (wyznacza się drugi termin Zjazdu – 13 marca 2019 roku o godz. 10:00) w Sali Sesyjnej WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16 (budynek […]

business-1242000-1920x1440

KONFERENCJA: INWESTYCJE SAMORZĄDOWE – NOWE WYZWANIA

Data: 26-02-2019

Termin: 15 marca 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Sesyjna UMWW, Al. Niepodległości 34 w Poznaniu   Tematyka: Partnerstwo publiczno-prywatne staje się coraz popularniejszą formą realizacji zadań publicznych w Polsce. Perspektywa ograniczenia dopływu środków europejskich, zmusza nas do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych. Dlatego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz firmą Ingenis przybliżymy wielkopolskim […]

sorter-1240954

Stanowisko w sprawie projektu ustawy PZP

Data: 26-02-2019

System zamówień publicznych wymaga nowej całościowej regulacji, dlatego środowisko samorządowe z zadowoleniem i oczekiwaniem przyjęło wiadomość o rozpoczęciu procesu legislacyjnego. Po przeanalizowaniu przedłożonego dokumentu, całokształt zmian należy uznać z pozytywny, niemniej jednak wątpliwości budzi już chociażby obszerność aktu prawnego (z 227 jednostek redakcyjnych obecnego PZP 682 artykułów).   Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski uwagi […]

vat 2019

SEMINARIUM: Rozliczanie i najważniejsze zmiany w VAT w 2019 roku

Data: 12-02-2019

Termin: 27 lutego 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Rozliczenia VAT stanowią ciągłe wyzwanie dla służb finansowych w wielu organizacjach, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego. Korzystając z doświadczeń naszego Partnera proponujemy Państwu warsztaty, podczas których podzielimy się wiedzą i doświadczeniem na temat m.in. najnowszego orzecznictwa […]