Punkt Informacji Europejskiej

Punkt Informacji Europejskiej prowadzony jest przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski od 2001 roku. W ciągu tych kilku lat funkcjonowania, jego oferta zawsze dostosowywana była do aktualnych potrzeb naszych odbiorców. Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej Punkt oferował ogólna informację na temat UE oraz wyzwań i zmian, a także szans stojących przed poszczególnymi mieszkańcami oraz samorządami lokalnymi. Po wstąpieniu w szeregi Unii Europejskiej oferta Punktu Informacji Europejskiej uległa pewnej zmianie. Informacje oferowane naszym odbiorcom znacznie się uszczegółowiły i przyjęły zasadę przekrojowego serwisu informacyjnego na temat środków finansowych, z których korzystać mogą beneficjenci. Działania Punktu to również informacja na temat unijnych ram prawnych, a także działania warsztatowo – szkoleniowe dla przedstawicieli JST, doskonalące wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków oferowanych przez Unię Europejską.

Dystrybucja informacji przygotowywanych przez Punkt Informacji Europejskiej przyjęła bardzo wygodną dla odbiorcy formę. Regularna wizyta na stronie internetowej Stowarzyszenia, lub subskrypcja Newslettera Wielkopolskiego pozwala być na bieżąco z najistotniejszymi informacjami, zmianami i ofertami wsparcia finansowego przygotowanych przez Unię. Dlatego zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty Punktu, która pozwoli zaoszczędzić czas poszukiwań ofert przygotowanych pod kątem potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.