JST w warunkach epidemii

Na poniższej stronie informujemy o najważniejszych działaniach Rządu RP związanych z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa, prezentujemy działania Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w tym zakresie oraz doświadczenia wielkopolskich samorządów.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań.