SEMINARIUM: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych

Data: 25-04-2018

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Rok 2018 jest czasem istotnych zmian w procedurach postępowania w ramach prawa zamówień publicznych. Co do zasady, zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Jednym z istotniejszych elementów elektronizacji jest przygotowanie ofert      i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w postaci elektronicznej i podpisanie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Brak przeprowadzenia takich działań, może spotkać się z groźbą ich unieważnienia.

 

To istotna zmiana dla jednostek samorządu terytorialnego, dlatego Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wraz z Dr Krystian Ziemski&Partners Kancelarią Prawną pragną zaprosić na spotkanie, którego celem będzie wyjaśnienie najistotniejszych kwestii związanych ze zmianami, jakie obowiązują od 18 kwietnia i obowiązywać będą od 18 października br. Prelegentem będzie mecenas Konrad Różowicz, na co dzień specjalizujący się i doświadczony w procedurach związanych z PZP. Aby efektywność szkolenia była jak najlepsza, prosimy o kierowanie szczegółowych zapytań związanych z tematyką, które obok zagadnień zawartych w programie, zostaną wyjaśnione przez prelegenta podczas seminarium. Kartę zgłoszenia do udziału oraz ewentualne pytania, prosimy kierować na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników JST na co dzień zajmujących się procedurami związanymi z prawem zamówień publicznych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 15 maja 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program