tytuł mały

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 16-10-2019

Kolejny numer biuletynu Głos SGiPW już jest w urzędach naszych członków. A co w numerze?…   w temacie numeru opisujemy starania wielkopolskich samorządowców o traktowanie destruktu powstającego podczas przebudowy autostrady A2 jako produktu ubocznego, z możliwością wykorzystania na naprawy i remonty dróg gminnych, a nie jako odpadu, prezentujemy stanowiska podjęte przez Zarząd we wrześniu br., […]

dokumenty

SEMINARIUM: Prawo Zamówień Publicznych w świetle nowych przepisów

Data: 11-10-2019

Termin: 29 października 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: Prawo Zamówień Publicznych ze względu na swoją obszerność, liczne zmiany, a także zakres obejmujący często niezwykle drogie działania inwestycyjne jest jednym z aktów prawnych, który wymaga stałego i intensywnego doszkalania. Kolejne zmiany nierzadko wzbudzały konsternacje i wątpliwości. Tym […]

Spring green Leafs - colorful Background Blur

SEMINARIUM: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle nowelizacji przepisów prawa

Data: 02-10-2019

Termin: 6 listopada 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: Pod koniec sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma na […]

ls2

Powakacyjny Głos SGiPW

Data: 23-09-2019

Przedstawiamy pierwszy po wakacjach numer głosu SGiPW, a w nim:   – podsumowanie ankietyzacji wielkopolskich samorządów na temat finansowania zadań oświatowych (temat numeru),   – analiza wpływu wprowadzenia zerowego podatku PIT dla młodych ludzi na budżet JST,   – podsumowanie ankietyzacji na temat kondycji finansowej wielkopolskich szpitali,   – informacja na temat nowych zasad obsługi […]

gis

Seminarium: System informacji przestrzennej (GIS) w służbie JST

Data: 23-09-2019

Termin: 4 października 2019 r., godz. 11:00   Miejsce: Sala 311 PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu   Tematyka: Głównym celem wydarzenia będzie przybliżenie narzędzi SIP i ich możliwości wielkopolskim samorządowcom. Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii opowiedzą o walorach bezpłatnego projektu Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP). Poznamy możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego ze środków WRPO na […]

dokumenty

Stanowiska Zarządu SGiPW

Data: 16-09-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na posiedzeniu w dniu 11 września br. przyjął dwa stanowiska w sprawie:   1. zasad wyliczania średniej kwoty bazowej (Kbk) na potrzeby realizacji Funduszu Sołeckiego, 2. działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich.   Oba stanowiska zostały skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Walczaka oraz do wiadomości Ministra Rolnictwa i […]

UE_dolna_duza_kolor

Projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”

Data: 13-08-2019

Małe Kina Społecznościowe w Wielkopolsce   Idea utworzenia Małych Kin Społecznościowych w Wielkopolsce zrodziła się w roku 2016, kiedy to kilkunastu samorządowców z Wielkopolski uczestniczyło w studyjnym wyjeździe do Wlenia i Kowar w województwie dolnośląskim.   Celem wizyty były niewielkie kina dla ponad 20 osób, które z powodzeniem funkcjonują w tych niewielkich miejscowościach. Mogły pochwalić […]

sales-figures-1473495

Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej Wielkopolsce – zaproszenie na spotkanie

Data: 12-08-2019

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie zostało odwołane. Nowy termin zostanie wyznaczony w najbliższym czasie.   Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Prezes Zarządu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec zapraszają na spotkanie pod tytułem:   Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej […]

bus

SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w świetle najnowszych przepisów prawa

Data: 30-07-2019

Liczba miejsc wyczerpana – nabór zamknięty. Dziękujemy za zainteresowanie.   Termin: 9 sierpnia 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest jednym z zadań samorządu terytorialnego. Sposób jego realizacji zależy od miejscowych oczekiwań i specyfiki konkretnej JST, jej lokalizacji, powierzchni i […]

gospodarka odpadami

SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Data: 15-07-2019

Termin: 21 sierpnia 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Sesyjna WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: 28 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Dokument zakłada usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie […]