Seminaria

 

Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny (24 maja 2018 r.) NOWE!

 

Elektronizacja w prawie zamówień publicznych (16 maja 2018 r.) NOWE!

 

Ochrona środowiska naturalnego w kompetencjach JST (24 kwietnia 2018 r.)

 

Jak optymalnie zorganizować gospodarkę komunalną w gminie? (19 kwietnia 2018 r.)

 

Funkcjonowanie organu stanowiącego i kontrolnego JST, w świetle nowelizacji prawa samorządowego (22 marca 2018 r.)

 

Tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego w świetle najnowszych przepisów prawa (16 marca 2018 r.)

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (13 marca 2018 r.) 

 

Sport i turystyka w JST w Wielkopolsce (26 lutego 2018 r.) 

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (23 lutego 2018 r.) 

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (14 lutego 2018 r.)

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (13 lutego 2018 r.) 

 

Praktyczne problemy rozliczania VAT w modelu scentralizowanym. Zmiany w VAT w 2018 r. (30 stycznia 2018 r.) 

 

Rozporządzenie RODO – nowe wyzwania i obowiązki JST (19 stycznia 2018 r.)

 

Obowiązki samorządów lokalnych w sytuacji klęski żywiołowej – procedury postępowania (12 grudnia 2017 r.) 

 

Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego (20-21 listopada 2017 r.)

 

Odpowiedzialność kierowników oraz pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych JST za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zagadnienia praktyczne (16 listopada 2017 r.)

 

XVI Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie (14 listopada 2017 r.) 

 

Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowego Prawa wodnego oraz planowanych zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (10 listopada 2017 r.)

 

Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych (7 listopada 2017 r.) 

 

Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST (3 listopada 2017 r.) 

 

Autoprezentacja i sztuka kreowania wizerunku w mediach (27 października 2017 r.) 

 

Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego (24 października 2017 r.) 

 

Ustawa krajobrazowa po dwóch latach jej obowiązywania – prawo, praktyka, rozwiązania (19 października 2017 r.) 

 

Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym (30 sierpnia 2017 r.)

 

Samorząd lokalny wobec nowych standardów kontrolnych (25 lipca 2017 r.)

 

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (21 lipca 2017 r.)

 

Kolej w Wielkopolsce. Kierunki rozwoju. (30 czerwca 2017 r.) 

 

Nowe Prawo wodne w świetle rządowego projektu ustawy (27 czerwca 2017 r.) 

 

Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego (11 – 12 maja 2017 r.)

 

SEMINARIUM: Najnowsze zmiany w procedurze administracyjnej wynikające ze zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (27 kwietnia 2017 r.)

 

SEMINARIUM: Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego (21 kwietnia 2017 r.)

 

Wielkopolski Kongres Samorządowy (4 kwietnia 2017 r.)

 

Seminarium: VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2017 – kwestie praktyczne (14 marca 2017 r.)

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego a pomoc społeczna: wybrane zagadnienia (10 marca 2017 r.) 

 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminach (9 marca 2017 r.) 

 

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek komunalnych (3 marca 2017 r.) 

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (20 lutego 2017 r.)