Seminaria

 

Rozliczanie i najważniejsze zmiany w VAT w 2019 r. (27 lutego 2019 r.)

 

Projektowanie i organizacja usług oświatowych (15 lutego 2019 r.)

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (13 lutego 2019 r.)

 

Przekształcenie udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności oraz aktualizacja opłat rocznych (8 stycznia 2019 r.)

 

XVII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie (14 grudnia 2018 r.)

 

VAT w samorządzie – przegląd aktualnej problematyki (20 listopada 2018 r.)

 

Konferencja regionalna: Przyciąganie inwestorów, a strategia rozwoju gminy (9 listopada 2018 r.)

 

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po nowelizacji (17 października 2018 r.)

 

Spotkanie konsultacyjne Susza czy powódź? – racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi sposobem na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w Wielkopolsce (12 października 2018 r.)

 

Nowe Prawo Wodne – organizacja i regulacje prawne (26 września 2018 r.)

 

Pomoc społeczna w Wielkopolsce – kierunki rozwoju (14 września 2018 r.)

 

Finanse w oświacie – prawo i organizacja (10 lipca 2018 r.) 

 

Infrastruktura drogowa w Wielkopolsce – perspektywy dla JST (5 lipca 2018 r.)

 

Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny (24 maja 2018 r.) 

 

Elektronizacja w prawie zamówień publicznych (16 maja 2018 r.) 

 

Ochrona środowiska naturalnego w kompetencjach JST (24 kwietnia 2018 r.)

 

Jak optymalnie zorganizować gospodarkę komunalną w gminie? (19 kwietnia 2018 r.)

 

Funkcjonowanie organu stanowiącego i kontrolnego JST, w świetle nowelizacji prawa samorządowego (22 marca 2018 r.)

 

Tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego w świetle najnowszych przepisów prawa (16 marca 2018 r.)

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (13 marca 2018 r.) 

 

Sport i turystyka w JST w Wielkopolsce (26 lutego 2018 r.) 

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (23 lutego 2018 r.) 

 

Poznańska Akademi Rozwoju Pracowników JST (14 lutego 2018 r.)

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (13 lutego 2018 r.) 

 

Praktyczne problemy rozliczania VAT w modelu scentralizowanym. Zmiany w VAT w 2018 r. (30 stycznia 2018 r.) 

 

Rozporządzenie RODO – nowe wyzwania i obowiązki JST (19 stycznia 2018 r.)