Seminaria

 

XVI Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie (14 listopada 2017 r.) NOWE!

 

Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych (7 listopada 2017 r.) NOWE!

 

Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST (3 listopada 2017 r.) NOWE!

 

Autoprezentacja i sztuka kreowania wizerunku w mediach (27 października 2017 r.) NOWE!

 

Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego (24 października 2017 r.) NOWE!

 

Ustawa krajobrazowa po dwóch latach jej obowiązywania – prawo, praktyka, rozwiązania (19 października 2017 r.) 

 

Wybrane problemy związane z wycinką drzew i krzewów w aktualnym stanie prawnym (30 sierpnia 2017 r.)

 

Samorząd lokalny wobec nowych standardów kontrolnych (25 lipca 2017 r.)

 

Kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych (21 lipca 2017 r.)

 

Kolej w Wielkopolsce. Kierunki rozwoju. (30 czerwca 2017 r.) 

 

Nowe Prawo wodne w świetle rządowego projektu ustawy (27 czerwca 2017 r.) 

 

Lubusko-Wielkopolskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego (11 – 12 maja 2017 r.)

 

SEMINARIUM: Najnowsze zmiany w procedurze administracyjnej wynikające ze zmiany ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (27 kwietnia 2017 r.)

 

SEMINARIUM: Realizacja inicjatyw lokalnych w ramach funduszu sołeckiego (21 kwietnia 2017 r.)

 

Wielkopolski Kongres Samorządowy (4 kwietnia 2017 r.)

 

Seminarium: VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w 2017 – kwestie praktyczne (14 marca 2017 r.)

 

Jednostki Samorządu Terytorialnego a pomoc społeczna: wybrane zagadnienia (10 marca 2017 r.) 

 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminach (9 marca 2017 r.) 

 

Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółek komunalnych (3 marca 2017 r.) 

 

Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (20 lutego 2017 r.) 

 

PPP w świetle najnowszych przepisów prawa i przykładowych inwestycji infrastrukturalnych (9 grudnia 2016 r.) 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych – nowe wzory dokumentów i poprawne rozliczanie (30 listopada 2016 r.) 

 

Budowa oferty inwestycyjnej i pozyskiwanie inwestora w Północnej Wielkopolsce (4 listopada 2016 r.)

 

Sport w jednostkach samorządu terytorialnego w Wielkopolsce – prawo, finanse, organizacja (27 października 2016 r.)

 

Wybrane zagadnienia działalności jednostek samorządu terytorialnego okiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego (19 października 2016 r.)

 

Obieg dokumentów w nowoczesnym urzędzie (14 października 2016 r.) 

 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (7 października 2016 r.) 

 
 

 

Planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego (2 września 2016 r.) 

 

Partnerstwo publiczno-prywatne w modernizacji infrastruktury publicznej (26 lipca 2016 r.) 

 

Platforma partycypacji społecznej jako skuteczne narzędzie komunikacji z mieszkańcami JST (29 czerwca 2016 r.) 

 

Praktyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania Centrów Usług Wspólnych (31 maja 2016 r.)

 

Samorząd lokalny w mediach, czyli jak odpowiednio kształtować wizerunek w środkach masowego przekazu (20 maja 2016 r.) 

 

Opracowanie gminnych programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych (17 maja 2016 r.) 

 

KONFERENCJA: „e-Wielkopolsk@ – koncepcja na przyspieszenie” (12 maja 2016 r.) 

 

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych – prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia po zmianach (28 kwietnia 2016 r.) 

 

Samorządowiec 2.0 – nowe reguły gry w polityce samorządowej (22 kwietnia 2016 r.) 

 

Dostęp do informacji publicznej – wybrane aspekty związane z ograniczaniem realizacji prawa do informacji (20 kwietnia 2016 r.) 

 

Czas pracy w JST na podstawie znowelizowanego kodeksu pracy (14 kwietnia 2016 r.)

 

Ustawa krajobrazowa – jak sprawnie wdrożyć kodeks i opłatę reklamową (18 marca 2016 r.)

 

Rozwiązania techniczne dla bezpieczeństwa obywateli województwa wielkopolskiego (3 marca 2016 r.)

 

Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny (1 marca 2016 r.)

 

Skargi, wnioski, petycje w działalności JST (24 lutego 2016 r.)

 

Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny (18 lutego 2016 r.)

 

Finansowanie przez JST zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (21 stycznia 2016 r.)