zarzad-maj2015

Zarząd SGiPW ukonstytuowany

Data: 12-05-2015

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w dniu 12 maja br. dokonano wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika organizacji.   Wiceprzewodniczącymi zostali: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Na sekretarza Stowarzyszenia wybrano Małgorzatę Machalską, burmistrza Lubonia, natomiast stanowisko skarbnika ponownie objęła Maria Libera, reprezentująca Gminę Czerwonak.   Zobacz skład Zarządu SGiPW VII kadencji.

glos-kwiecien

Kwietniowy numer Głosu SGiPW

Data: 08-05-2015

Dostępny już jest nowy numer Głosu SGiPW, który podsumowuje nasze działania w kwietniu br. Można w nim przeczytać o spotkaniu konsultacyjnym samorządowców z pd.-wsch. Wielkopolski z Zarządem SGiPW, podsumowanie spotkania Centrów Obsługi Inwestora z całej Polski, zorganizowanego przez nasze COI oraz o działaniach Stowarzyszenia w zakresie poprawy dostępności transportowej w naszym regionie i na rzecz […]

sgipw-logos

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie transportu

Data: 08-05-2015

Od pewnego czasu szerszej opinii publicznej dostępna jest treść Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący propozycją działań i przedsięwzięć, mających na celu optymalizację rozwiązań komunikacyjnych, w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego, nie w każdym punkcie spełnia pokładane w nim nadzieje. Istotny problem dla społeczności lokalnych stanowić […]

transport1

SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 04-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie.   Termin: 13 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stanowi zadanie własne gminy. […]

sgipw-logos

Komisje Stałe SGiPW wybrały swoich przewodniczących

Data: 04-05-2015

Wraz z nowo wybranym zarządem czteroletnią kadencję rozpoczęły komisje stałe SGiPW. Podczas ich kwietniowych posiedzeń wybierano przewodniczących wraz z zastępcami, a także dyskutowano nad planem działań. Jako pierwsza swoją pracę zainicjowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski. 21 kwietnia br. wyłoniono jej przewodniczącego wraz z zastępcą. Pierwszą funkcję objął Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała, a zastępować […]

przestrzeń publiczna2

SEMINARIUM: Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym

Data: 29-04-2015

Termin: 15 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: 24 kwietnia 2015 roku Sejm uchwalił tzw. ustawę krajobrazową, uwzględniając wszystkie poprawki Senatu. Poprzednia wersja dokumentu wywołała falę krytyki ze strony samorządów oraz organizacji społecznych, które walczą o ochronę krajobrazu i estetykę w przestrzeni publicznej. Ostateczny kształt […]

DSC_0513

O zarządzaniu oświatą w gminie i powiecie dyskutowano już po raz trzynasty

Data: 27-04-2015

24 kwietnia Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało w Poznaniu XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie, skierowane do wielkopolskich władz samorządowych.   Głównym tematem dyskusji była kwestia finansowania i realizacji zadań oświatowych w gminie i powiecie. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pan Grzegorz Pochopień szczegółowo omówił zapisy znowelizowanej ustawy […]

głos-czolowka

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 14-04-2015

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest już najnowszy numer, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Głosu SGiPW. W numerze podsumowującym nasze działania w marcu br. możecie Państwo przeczytać m.in. o spotkaniu członków Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z Wiceministrem Administracji i Cyfryzacji, panem Markiem Wójcikiem oraz o spotkaniu seminaryjnym w ramach konsultacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. […]

XIII oświata

XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 14-04-2015

Termin: 24 kwietnia 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty.   […]

foto1

Zmiany w prawie wodnym pod lupą wielkopolskich samorządów

Data: 30-03-2015

27 marca br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zorganizowało seminarium pt.: System gospodarki wodnej w Wielkopolsce – stan aktualny, propozycje zmian, nowe regulacje prawne, które wpisało się w trwający proces konsultacji społecznych aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Warty.   Aktualny system gospodarki wodnej w […]