OPOS

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych jest inicjatywą organizacji regionalnych mających na celu wzmocnienie działań lobbingowych na rzecz JST. Porozumienie powstało z myślą o stworzeniu platformy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń, a jego rezultatem będzie łączenie wspólnych sił oraz inicjatyw samorządowych.

 

Do pierwszego spotkania podmiotów zainteresowanych koordynacją działań, doszło z inicjatywy SGiPW we wrześniu 2012 roku, a oficjalne porozumienie zostało podpisane w październiku 2013 roku. Aktualnie wśród sygnatariuszy jest 8 organizacji – Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenie Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich, Związek Gmin Pomorskich oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Podstawową wartością porozumienia jest zjednoczenie wysiłków oraz specjalizacja i ukierunkowanie poszczególnych podmiotów na konkretną problematykę. Takie działanie pozwala osiągnąć najlepsze efekty w postaci dobrze przygotowanych stanowisk i propozycji rozwiązań legislacyjnych, które wyrażają opinię większości samorządów w kraju. Tak zintegrowane i zjednoczone środowisko, jest skutecznym partnerem do rozmów z regionalnymi i centralnymi instytucjami podejmującymi decyzje.

 

Więcej informacji o działaniach OPOS-u na stronie opos.info.