wfrm-plakat

XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych

Data: 31-10-2017

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski po raz czternasty zaprasza młodych Wielkopolan do udziału w Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych, zatytułowanym:    Wiedza i inicjatywa w rękach młodych – kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnych w Wielkopolsce,   które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6.   Tematem przewodnim dwudniowego spotkania […]

siwoń

SEMINARIUM: Odpowiedzialność kierowników oraz pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych JST za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zagadnienia praktyczne.

Data: 25-10-2017

Termin: 16 listopada 2017 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Realizujący zadania przedstawiciel organu wykonawczego, w swojej codziennej pracy musi liczyć się z określoną odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę. Oprócz odpowiedzialności politycznej, która dotyczy przedstawicieli władz wykonawczych, istotna jest odpowiedzialność finansowa, z tytułu wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność formalnoprawna […]

woda

(ZMIANA SALI!) SEMINARIUM: Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowego Prawa wodnego oraz planowanych zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Data: 25-10-2017

Termin: 10 listopada 2017 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Po długim procesie legislacyjnym przyjęto zmianę ustawy Prawo Wodne. Już jego wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Zmiany obejmą również ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – z pewnością […]

plakat usc

Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego

Data: 25-10-2017

Termin: 20-21 listopada 2017 r.   Miejsce: Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń   Tematyka:   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego mają przyjemność poinformować, że w dniach 20-21 listopada 2017 roku, odbędzie się „Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego”.   To już druga edycja konferencji […]

RAPORT COI

Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej

Data: 25-10-2017

Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej i przyciąganie inwestorów ujrzał światło dzienne. Wyniki badania przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia zostały zaprezentowane podczas konferencji: Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego, która 24 października br. odbyła się w Poznaniu.     Autorem raportu jest Stowarzyszenie Gmin i […]

zabytki na strone

SEMINARIUM: Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST

Data: 18-10-2017

Termin: 3 listopada 2017 r.   Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Ochrona dziedzictwa kulturowego tzw. małych ojczyzn stanowi jeden z fundamentów budowy poczucia wspólnej tożsamości mieszkańców, a co za tym idzie ich większego zainteresowania i zaangażowania w życiu społecznym gmin, miast i powiatów. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski […]

green-computer-1552038

Szkolenie: Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych

Data: 16-10-2017

26 listopada 2018 roku  wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.   Są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych zamawiających.   Konieczność  wdrożenia planowanych przepisów wynika z zapisów  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z […]

wrzesien 2017-male

Wrześniowy numer Głosu SGiPW

Data: 16-10-2017

Polecamy najnowszy numer Głosu SGiPW, w którym dzielimy się z Państwem sukcesem pozyskania przez SGiPW dofinansowania na realizację projektu budowy małych kin społecznościowych w Wielkopolsce.    W publikacji również informacja o zbliżającym się obowiązku elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych oraz felieton dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego na temat zmian w funkcjonowaniu specjalnych sterf ekonomicznych.   […]

oswiata 2017

XVI Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 13-10-2017

Termin: 14 listopada 2017 r.   Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Trwające prace nad ustawą o finansowaniu zadań oświatowych budzą szereg pytań i wątpliwości. Doniesienia prasowe relacjonujące przebieg procesu legislacyjnego nie są wystarczającym źródłem wiedzy na ten temat. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, podobnie jak w latach […]

expo real 2017-1

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora po raz kolejny na targach EXPO REAL w Monachium

Data: 11-10-2017

Przedstawiciel Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora po raz kolejny wzięli udział w prestiżowej imprezie targowej EXPO REAL 2017 w Monachium. SGiPW reprezentowane było przed panią Annę Łohunko – specjalistę ds. promocji i współpracy z samorządami oraz konsultanta COI. Wyjazd możliwy był dzięki wygranemu konkursowi na dofinansowanie, realizowanemu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Warto tutaj dodać, że […]