Stanowiska i odpowiedzi

Stanowisko w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 (ze szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji opiekuńczych i oświatowych) – 20 maja 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


Raport na temat dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku PIT - 18 maja 2020 r.


Pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 – 12 maja 2020 r.


Apel do Premiera o przystąpienie do konsultacji społecznych z samorządami lokalnymi w sprawie nakreślenia standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – 4 maja 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie wątpliwości dotyczących otwarcia żłobków i przedszkoli - 29 kwietnia 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie przyspieszenia wprowadzenia rozwiązań dla samorządów lokalnych – 29 kwietnia 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie ogródków działkowych – 3 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


Pismo do Premiera w sprawie wprowadzenia usprawnień organizacyjnych w JST - 1 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pismo do prezesa UOKIK w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez JST przedsiębiorcom w warunkach epidemii – 1 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź prezesa UOKIK

II odpowiedź prezesa UOKIK


Pismo do wielkopolskich samorządów w sprawie organizacji pozarządowych i klubów sportowych - 31 marca 2020 r. 

Opinia prawna w sprawie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi


Pismo do wielkopolskich samorządów w sprawie organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego - 30 marca 2020 r.


Stanowisko Zarządu SGiPW z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie problemów w organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego

Pismo przewodnie


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie potrzeby podjęcia działań organizacyjno – finansowych wspierających JST w następstwach wywołanych przez epidemię

Pismo przewodnie


Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie utworzenia pakietu kompensacyjnego dla JST – 17 marca 2020