Stanowiska i odpowiedzi

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie szczepień pensjonariuszy Środowiskowych Domów Samopomocy – 19 stycznia 2021 r.


Pismo do Wicepremiera RP w sprawie tarczy dla wszystkich JST z zasobami turystycznymi – 14 stycznia 2021 r.


Pismo do Premiera RP w sprawie włączenia nauczycieli do tzw. grupy “0” uprawnionych do szczepień – 12 stycznia 2021 r.


Pismo do Pełnomocnika Rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19 w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 – 8 stycznia 2021 r.


Pismo do Ministra Finansów z prośbą o przygotowanie materiałów promocyjnych na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 – 30 grudnia 2020 r.


II Pismo do Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w sprawie nieprzyznania Gminnym Komisarzom Spisowym nagród za przeprowadzony w 2020 roku Powszechny Spis Rolny – 28 grudnia 2020 r.


I Pismo do Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w sprawie nieprzyznania Gminnym Komisarzom Spisowym nagród za przeprowadzony w 2020 roku Powszechny Spis Rolny – 21 grudnia 2020 r. 


Pismo do Sekretarz Stanu w MEN Marzeny Machałek w sprawie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 13 listopada 2020 r.

Odpowiedź MEN


Pismo do Premiera z prośbą o stworzenie mechanizmów wsparcia finansowego dla publicznych jednostek świadczących usługi dla rekreacji, sportu i kultury takich samych jak dla obiektów prywatnych – 10 listopada 2020 r.


Pismo do Premiera z prośbą o pilne wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających organom prowadzącym delegowanie pracowników jednostek podległych tj., przedszkola i żłobki równolegle między placówkami – 6 listopada 2020 r.

Odpowiedź MRPiPS


Pismo do Premiera w sprawie pracy zdalnej oraz wydłużenia terminów realizacji niektórych zobowiązań – 3 listopada 2020 r.

Odpowiedź MF

Odpowiedź MEN

Odpowiedź KPRM


Pismo do Premiera w sprawie rekompensaty za nie pobieranie opłaty targowej – 28 października 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawnie zapisu w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych związanego z niepobieraniem opłaty targowej przez JST – 27 października 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie zorganizowania specjalnego funduszu wsparcia finansowego z budżetu Państwa dla obsługi osób znajdujących się w kwarantannie – 26 października 2020 r.


Pismo do Premiera z pytaniem jak w świetle aktualnych przepisów należy traktować obrady sesji rad gmin czy powiatów – 26 października 2020 r.

Odpowiedź MSWiA


Pismo do Premiera w sprawie błędów w nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – 21 października 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie niejasności związanych z organizacją przewozów autobusowych uczniów do szkół, w związku w wprowadzonymi obostrzeniami – 16 października 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej


Apel w sprawie zamknięcia basenów i klubów sportowych – 16 października 2020 r.


Raport na temat realizacji obowiązku szkolnego w formie nauczania zdalnego i problematyki powszechności udziału


Pismo do Ministra Infrastruktury z prośbą o wydłużenie okresu naboru wniosków do FDS w roku 2020 ze względu na epidemię – 3 lipca 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury


Pismo do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o wydłużenie czasu na dostosowanie się do wymagań określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. poz 1642 i 2445). – 19 czerwca 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej


Apel do Premiera w sprawie wdrożenia jednolitego systemu zdalnego nauczania – 1 czerwca 2020 r.


Pismo do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wytycznych dotyczących otwierania placów zabaw – 1 czerwca 2020 r.

Wytyczne przesłane przez WUW


Poparcie dla senackiego projektu o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem oraz o instrumentach wsparcia niezbędnych dla przeciwdziałania skutkom epidemii – 23 maja 2020 r.


Stanowisko w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 (ze szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji opiekuńczych i oświatowych) – 20 maja 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


Raport na temat dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku PIT – 18 maja 2020 r.


Pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020 – 12 maja 2020 r.


Apel do Premiera o przystąpienie do konsultacji społecznych z samorządami lokalnymi w sprawie nakreślenia standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych – 4 maja 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie wątpliwości dotyczących otwarcia żłobków i przedszkoli – 29 kwietnia 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie przyspieszenia wprowadzenia rozwiązań dla samorządów lokalnych – 29 kwietnia 2020 r.


Pismo do Premiera w sprawie ogródków działkowych – 3 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia


Pismo do Premiera w sprawie wprowadzenia usprawnień organizacyjnych w JST – 1 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pismo do prezesa UOKIK w sprawie pomocy publicznej udzielanej przez JST przedsiębiorcom w warunkach epidemii – 1 kwietnia 2020 r.

Odpowiedź prezesa UOKIK

II odpowiedź prezesa UOKIK


Pismo do wielkopolskich samorządów w sprawie organizacji pozarządowych i klubów sportowych – 31 marca 2020 r. 

Opinia prawna w sprawie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi


Pismo do wielkopolskich samorządów w sprawie organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego – 30 marca 2020 r.


Stanowisko Zarządu SGiPW z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie problemów w organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego

Pismo przewodnie


Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie potrzeby podjęcia działań organizacyjno – finansowych wspierających JST w następstwach wywołanych przez epidemię

Pismo przewodnie


Pismo do Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie utworzenia pakietu kompensacyjnego dla JST – 17 marca 2020