ron-dyar-V29UWcALNko-unsplash

Odpowiedzi na pismo SGiPW w sprawie pracy zdalnej

Data: 17-12-2020

3 listopada 2020 roku skierowaliśmy do Premiera RP Mateusza Morawieckiego pismo w sprawie realizacji zadań bieżących przez JST w formule zdalnej.   Zwracaliśmy uwagę na potrzebę wydłużenia niektórych terminów dla realizacji obowiązków sprawozdawczych i zmiany uprawnień wójtom, czy burmistrzom, umożliwiających zachowanie płynności realizacji zadań ww. instytucji. Wskazywaliśmy też na bariery finansowe i organizacyjne związane z zakupem sprzętu. […]

napendra-singh-XmvQveCDsQI-unsplash

Uwagi do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Data: 15-12-2020

9 grudnia 2020 roku ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.   Biorąc pod uwagę fakt, iż Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (zasilany środkami z funduszu COVID – 19) to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię, stoimy na […]

Untitled-1

Samorządy przeciwne wnioskowi o odwołanie Wojewody Wielkopolskiego

Data: 11-12-2020

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz samorządów lokalnych w naszym regionie, zwróciliśmy się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego o odrzucenie wniosku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie odwołania Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.   Analizując zaistniałą sytuację uważamy, że powód na jaki powołuje się Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie jest wystarczający, aby […]

eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash

Ministerstwo Finansów odpowiada w sprawie wydłużenia terminów sprawozdań

Data: 09-12-2020

Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w kraju oraz świadomość trudności, jakie w związku z tą sytuacją mogą pojawić się w JST przy realizacji bieżących zadań wskazane byłoby, aby w przypadku wystąpienia obiektywnych przesłanek uniemożliwiających organom wykonawczym JST wywiązanie się z obowiązków dotrzymania terminów sporządzenia sprawozdań z procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych, jednostki te na […]

patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash2

Zapraszamy na webinarium pt.: Zmiany w procedurze przygotowania strategii rozwoju gmin w świetle nowelizacji przepisów prawa

Data: 03-12-2020

Termin: 16 grudnia 2020 r., godz. 10:00   Organizatorzy: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju   Tematyka: 12 listopada weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Nowela wprowadza zmiany na najniższym poziomie zarządzania strategicznego, określając niezbędne elementy każdej gminnej […]

zbynek-burival-4NhqyQeErP8-unsplash

Farmy wiatrowe – kierunek prac MRPiT

Data: 23-11-2020

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od dłuższego czasu monitoruje kwestię możliwości rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie wielkopolskich JST. W orbicie szczególnego zainteresowania znalazły się rozwiązania legislacyjne, wpływające na możliwość rozwoju farm wiatrowych, które ostatnimi rozwiązaniami legislacyjnymi były ograniczone.   Obserwując możliwość zmian w ww. obszarach, zwracając uwagę kręgom rządowym na samorządowy aspekt […]

marvin-meyer-LztO7kKCEF4-unsplash

Egzaminy dla nauczycieli – wyjaśnienie MEN

Data: 23-11-2020

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowę z komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego organ właściwy do nadania danego stopnia awansu zawodowego może przeprowadzić w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym – tak wynika z opinii Ministerstwa […]

burst-kUqqaRjJuw0-unsplash

Zapraszamy na webinarium pt.: Funkcjonowanie urzędów samorządowych w czasie pandemii

Data: 20-11-2020

Termin: 30 listopada 2020 r., godz. 10:00   Tematyka: Wynikające z aktualnych rozporządzeń polecenie pracy zdalnej na stanowiskach urzędniczych, znacząco wpływa na wszystkie samorządy. Zarówno specyfika stanowisk pracy w mniejszych urzędach, jak i skala wyzwań w największych miastach i powiatach, wskazują na różnorakie trudności z jakimi musimy się mierzyć. Wiemy, że posiadają Państwo duże, ale też […]

burst-kUqqaRjJuw0-unsplash

Samorządy mogą delegować pracowników jednostek podległych do pracy w równoległych placówkach

Data: 19-11-2020

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa może polecić:   pracownikowi podległego mu urzędu, tymczasowe przeniesienie, kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej, tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki   – do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej […]

lena-balk-zdkRFxmyxyY-unsplash

Apel samorządów w sprawie uchwalenia budżetu UE

Data: 19-11-2020

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski z dużym niepokojem obserwuje zagrożenie związane z terminowym przyjęciem budżetu Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie. Z nakreślonych planów wynika, że Polska ma szansę być jednym z największych beneficjentów środków pomocowych m.in. Funduszu Odbudowy, który pozwoli na powrót na właściwe tory rozwoju gospodarczego.   Aktualnie kończą się środki pochodzące z unijnego […]