biuro

SEMINARIU: Odpowiedzialność władz wykonawczych JST z tytułu zarządzania finansami

Data: 15-06-2015

Termin: 25 czerwca 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Realizujący zadania przedstawiciel organu wykonawczego, w swojej codziennej pracy musi liczyć się z określoną odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę. Oprócz odpowiedzialności politycznej, która dotyczy przedstawicieli władz wykonawczych, istotna jest odpowiedzialność finansowa, z tytułu wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność formalnoprawna dotyczy […]

maj

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 11-06-2015

Dostępny już jest nowy numer Głosu SGiPW, który podsumowuje nasze działania w maju br. W szczególności polecamy Państwu artykuł pt.: Zarząd SGiPW apeluje w sprawie dróg dojazdowych do pól, powiatowych komend policji i ustawy Pzp, który jest tematem numeru niniejszego wydania. Ponadto warto przeczytać o udziale naszego Centrum Obsługi Inwestora w targach China Homelife Show 2015, […]

klawiatura

SEMINARIUM: Informatyzacja w JST – rozwiązania prawne i organizacyjne

Data: 29-05-2015

Termin: 10 czerwca 2015 r.   Miejsce: Sala Herbowa WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Zastosowanie nowoczesnych technologii w celu podnoszenia jakości i rozwoju usług świadczonych przez samorządy lokalne staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Wiele rozwiązań zostało już wdrożonych, inne wciąż czekają na uruchomienie. Od 1 czerwca 2015 roku, zgodnie z międzynarodowymi standardami WCAG […]

foto2

Działania samorządu w procesie pozyskiwania inwestora – podsumowanie seminarium

Data: 28-05-2015

Dobrze przygotowana oferta inwestycyjna powinna być wyczerpująca, opracowana w dwóch wersjach językowych i uzupełniona o pakiet rzetelnie przygotowanych załączników w postaci zdjęć, map i innych dokumentów uwiarygadniających działania samorządu lokalnego w procesie pozyskiwania zagranicznego inwestora – podkreślił Tomasz Telesiński, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (SGiPW) i Centrum Obsługi Inwestora (COI), podczas seminarium pt.: […]

kostka

SEMINARIUM: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania inwestora

Data: 18-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Deloitte Doradztwo Gospodarcze zapraszają na seminarium pt.: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania inwestora.   Termin: 28 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Centrum Obsługi Inwestora, funkcjonujące w strukturach SGiPW, od ponad 10 lat […]

foto2

Prezydencka ustawa krajobrazowa tematem seminarium „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”

Data: 18-05-2015

15 maja br. Prezydent podpisał tzw. ustawę krajobrazową, dzięki której z przestrzeni publicznej mają zniknąć uciążliwe reklamy i banery. W Poznaniu w tym czasie trwało, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, seminarium pt. „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”, którego jednym z głównych punktów była prezentacja zapisów wspomnianego aktu prawnego. Szczegółowej analizy dokumentu […]

DSC_0606

Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 13-05-2015

13 maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z . o.o. zaprosiły wielkopolskich samorządowców do dyskusji na temat organizacji i finansowania transportu publicznego w gminie. W seminarium, zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięło ponad 80 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu.   Spotkanie było okazją do zaprezentowania Planu […]

sgipw-logos

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie finansowania komend powiatowych policji

Data: 13-05-2015

Komendy powiatowe policji, aby realizować powierzone im zadania ustawowe, muszą mieć dostęp do określonych, minimalnych środków finansowych. Niestety aktualna konstrukcja prawna, pomimo szerokiej woli współpracy ze starostwami, skutecznie utrudnia uzyskanie odpowiednich zasobów na efektywne funkcjonowanie komend, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.   Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienie, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, na posiedzeniu […]

sgipw-logos

Stanowisko w sprawie powołania funduszu/programu modernizacji dróg dojazdowych do pól

Data: 13-05-2015

Wraz ze wzrostem obciążenia dróg polnych, istnieje pilna potrzeba poprawy ich jakości. Drogi te są najczęściej drogami gruntowymi, bez odwodnienia, przepustów, co powoduje, że podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, ruch nimi jest bardzo utrudniony.   Istotną sprawą jest również to, że dzisiaj dla rolnika liczy się terminowość wykonania zabiegów na polach. Wysoka jakość sprzętu, jaki posiadają […]

zarzad-maj2015

Zarząd SGiPW ukonstytuowany

Data: 12-05-2015

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w dniu 12 maja br. dokonano wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika organizacji.   Wiceprzewodniczącymi zostali: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Na sekretarza Stowarzyszenia wybrano Małgorzatę Machalską, burmistrza Lubonia, natomiast stanowisko skarbnika ponownie objęła Maria Libera, reprezentująca Gminę Czerwonak.   Zobacz skład Zarządu SGiPW VII kadencji.