DSC_0151

Jak budować lokalną politykę walki z przemocą?

Data: 27-02-2015

Na to i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy seminarium p.t.: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą, które odbyło się 26 lutego br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Organizatorem seminarium było Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.   O tym, że warto i trzeba rozmawiać na temat walki z przemocą  w rodzinie […]

konsultacje

Konsultacje projektów Warunków korzystania z wód zlewni

Data: 25-02-2015

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz 145 ze zm.) oraz art. 39 w zw. z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego […]

kalendarz3

Spotkanie konsultacyjne związków międzygminnych

Data: 25-02-2015

Termin: 13.03.2015 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Marcinkowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 (budynek C, I piętro)   Tematyka: Analizując obecne procesy legislacyjne, od dłuższego czasu możemy zaobserwować konsultacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, prowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.   Ten obszerny […]

952879_64710256

Lider wśród aktywnych 2014 – znamy laureatów konkursu

Data: 24-02-2015

Dobiegła końca szósta edycja Konkursu „Lider wśród aktywnych”, w której udział brali wszyscy członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Stawką, oprócz zaszczytnego tytułu oraz statuetki jest możliwość bezpłatnego udziału przedstawicieli zwycięskiego urzędu w pięciu wybranych seminariach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Konkurs każdego roku jest również okazją do podsumowania zaangażowania członków organizacji w jej działania statutowe. […]

ryzyko powodziowe

Konsultacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

Data: 16-02-2015

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ogłosił konsultacje projektów Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które rozpoczęły się 22 grudnia 2014 roku, a zakończą się 22 czerwca 2015 roku. Są to najważniejsze dokumenty planistyczne w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na obszarze całego kraju. Zawierają wykaz  działań, które mają na celu ograniczyć potencjalne negatywne skutki powodzi dla życia i zdrowia ludzi, a […]

przemoc

SEMINARIUM: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – budowanie lokalnej polityki walki z przemocą

Data: 16-02-2015

TERMIN: 26 lutego 2015 r.   MIEJSCE: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   TEMATYKA: Podejmowanie działań przez samorządy lokalne, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należy do istotnych zadań własnych JST. Obecnie walka z tym zjawiskiem doczekała się systemowych rozwiązań ustawowych, w których gminy i powiaty odgrywają istotną rolę. Wśród inicjatyw podejmowanych […]

regulski

Odszedł prof. Jerzy Regulski

Data: 12-02-2015

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Jerzego Regulskiego, jednego z „ojców założycieli” samorządu terytorialnego w Polsce.   Profesor był współautorem pierwszej ustawy samorządowej, ekonomistą, działaczem społecznym, doradcą prezydenta RP ds. samorządu terytorialnego.   Wielkopolskie środowisko samorządowe z wielkim smutkiem żegna Profesora, mając w pamięci wspólne spotkania, debaty i dyskusje na temat funkcjonowania samorządu […]

glos

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 06-02-2015

Dostępny już jest nowy numer, wydawanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Głosu SGiPW, podsumowujący ostatnie dwa miesiące działalności Stowarzyszenia.   W najnowszym numerze w szczególności polecamy Państwu artykuł „Lider wśród aktywnych 2014 – znamy laureatów szóstej edycji konkursu”.Aby otworzyć Głos SGiPW kliknij TUTAJ.

sgipw-logos

Wybieramy członków Komisji Stałych SGiPW

Data: 06-02-2015

Rozpoczynamy nabór członków Komisji Stałych SGiPW. Przypominamy, że w strukturach SGiPW działają cztery komisje: Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski, Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, Komisja Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich, Komisja ds. Powiatów.   Każda z Komisji może liczyć max. 15 członków. Każdy samorząd członkowski może delegować przedstawiciela do prac w wybranej Komisji. UWAGA! Przy zgłaszaniu kandydatur decyduje […]

dokumenty

Stanowisko Zarządu SGiPW

Data: 06-02-2015

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, na ostatnim, styczniowym posiedzeniu przyjął stanowisko w sprawie negatywnej opinii wobec propozycji wprowadzenia w życie art. 32 tzw. ustawy okołobudżetowej na 2015 r.   Stanowisko zostało skierowane do Ministra Finansów, pana Mateusza Szczurka oraz do wiadomości: Ministra Edukacji Narodowej, pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Wojewody Wielkopolskiego, pana Piotra Florka, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, […]