Fundusze

Jednym z zadań Punktu Informacji Europejskiej jest dostarczanie wielkopolskim jednostkom samorządu terytorialnego informacji na temat dostępnych funduszy zewnętrznych na finansowanie zadań przez nie realizowanych. Raz w tygodniu pracownicy biura SGiPW dokonują przeglądu aktualnych konkursów i naborów wniosków, skierowanych do samorządów lokalnych. Za pośrednictwem Newslettera Wielkopolski do wszystkich członków Stowarzyszenia informacje te są przesyłane.

Usługa ta jest zarezerwowana wyłącznie dla członków SGiPW.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski?