Poszukują partnerów

Hiszpańskie centrum kształcenia ustawicznego szuka partnerów do projektu dot. mobilnych aplikacji edukacyjnych

 

Centrum kształcenia ustawicznego z Hiszpanii, poszukuje partnerów do projektu w ramach programu Erasmus+, sektora ‘Edukacja dorosłych’. Celem projektu jest stworzenie mobilnych aplikacji edukacyjnych.

Główne zadania projektowe to:

  • stworzenie aplikacji, które pozwolą na naukę różnych przedmiotów szkolnych
  • szerokie zastosowanie aplikacji, możliwość korzystania z niej również poza szkołą
  • możliwość współpracy z uczniami z innych państw
  • wzmocnienie podstawowych umiejętności uczniów.

Poszukiwani partnerzy to centra edukacji dla dorosłych, gdzie uczniowie są w wieku powyżej 18 roku życia. Językiem roboczym projektu będzie jęz. angielski lub hiszpański.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2014 roku.

Kontakt: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Email: Joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli

 

Norweska gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu w zakresie energii

Gmina Gjesdal poszukuje polskich partnerów do projektu dotyczącego zrównoważonych i interdyscyplinarnych działań na rzecz inteligentnych miast w obszarze energii.

Projekt mógłby być realizowany w ramach jednego z dwóch naborów programu Horyzont 2020:

- EE-06-2015 Budownictwo

- EE-13-2014 Technologia grzewcza i chłodnicza

 

Cele:

  • rozwijanie i wdrażanie zintegrowanych, zrównoważonych i inteligentnych systemów energetycznych z równoczesnym generowaniem niezbędnej wiedzy, metod, narzędzi i procesów
  • tworzenie nowych koncepcji technologicznych, aby o 20-30% zwiększyć wykorzystanie lokalnych źródeł energii oraz wydajność energetyczną
  • promocja i wspieranie interdyscyplinarnego podejścia do rozwoju wiedzy i jej wykorzystania w innych projektach
  • rozpowszechnianie wyników do wszystkich zainteresowanych stron poprzez publikacje, szkolenia i programy edukacyjne.

 

Projekt jest ukierunkowany na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań energetycznych oraz ścisłej integracji elementów wytwarzania, przetwarzania, magazynowania i wykorzystania energii. Nacisk położony jest na wykorzystanie lokalnie dostępnych zrównoważonych źródeł energii.

Poszukiwani partnerzy to polskie organy publiczne, instytuty badawcze i konsultanci oraz partnerzy przemysłowi zainteresowani zastosowaniem technologii do zintegrowanych systemów energetycznych.

Termin składania wniosków projektowych w obu potencjalnych naborach upływa w czerwcu 2015 r.

Kontakt:

Biuro Wielkopolski w Brukseli

E-mail:joanna.kubiak@wielkopolska.eu

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli