Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 13-04-2018

glos startowaZachęcamy do lektury najnowszego numeru biuletynu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Głos SGiPW. A w nim m.in….

 

  • efekty badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich samorządów na temat wydatków JST na doposażenie pracowni szkolnych w efekcie reformy oświaty,
  • wyniki ankiety dot. o wydatków na obsługę Programu 500+,
  • uwagi wielkopolskich samorządów do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
  • podsumowanie prac Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST, którego członkiem jest m.in. przedstawiciel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  • opis porozumień jakie Stowarzyszenie w minionym miesiącu podpisało z nowymi partnerami,
  • podsumowanie Zjazdu i prac komisji stałych,
  • wyniki konkursu „Lider wśród aktywnych 2017″,
  • felieton dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego pt.: Nierealne plany.

 

POLECAMY!

 

Pobierz Głos SGiPW