ppk

WEBINARIUM: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oferta TFI PZU dla Sektora Finansów Publicznych

Data: 20-05-2020

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski ma przyjemność zaprosić Państwa na e-prezentację na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Sektorze Finansów Publicznych. W trakcie spotkania przedstawimy ofertę TFI w zakresie PPK oraz kwestie związane z wdrożeniem i obsługą PPK w Państwa organizacji a także udzielimy odpowiedzi na pytania zadawane na […]

louis-reed-pwcKF7L4-no-unsplash

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19

Data: 20-05-2020

20 maja br. Zarząd SGiPW podjął stanowisko w sprawie organizacji programu powszechnego badania pod kątem zakażenia COVID – 19 (ze szczególnym uwzględnieniem kadry nauczycielskiej oraz pracowników instytucji opiekuńczych i oświatowych).   Samorząd lokalny jest istotnym organizatorem życia społecznego i publicznego. W gestii gmin i powiatów znajduje się odpowiedzialność za funkcjonowanie licznych instytucji, które z zasady skupiają ludzi […]

helloquence-OQMZwNd3ThU-unsplash (1)

Aktualne stanowisko UOKiK w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień z podatków i opłat lokalnych

Data: 20-05-2020

Poniżej prezentujemy najnowsze stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wątpliwości dotyczących udzielania zwolnień z podatków i opłat lokalnych oraz redukcji zobowiązań wynikających z czynszów i najmu lokali komunalnych w czasie epidemii COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.   Stanowisko prezesa UOKiK

raport mały

Raport na temat dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku PIT

Data: 18-05-2020

Oddajemy w Państwa ręce raport specjalny, który jest efektem współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z wielkopolskimi samorządami lokalnymi. Dokument powstał w ciągu kilku dni i jest następstwem niepokojących danych, jakie zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów. W swoim działaniu dokonaliśmy porównania wielkości udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w pierwszym kwartale 2019 […]

kwiecien-front2

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 13-05-2020

Oddajemy w Państwa ręce trzeci w tym roku numer Głosu SGiPW, a w nim:   – niejasne zasady próby przeprowadzenia wyborów prezydenckich i nasze działania z tym związane, – aktywność Stowarzyszenia w walce o rozwiązania korzystne dla JST w kontekście panującej epidemii COVID-19, – nasz apel w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych, – sprawozdania z […]

akshay-chauhan-rVUWNOWCKnE-unsplash

Pismo do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasistów

Data: 12-05-2020

W nawiązaniu do aktualnej sytuacji epidemicznej oraz najbliższych perspektyw związanych z zagrożeniem zdrowia, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwrócił się z prośbą do Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o rozważenie odwołania egzaminów dla ósmoklasistów w roku szkolnym 2019/2020.   Uważamy, że w aktualnej sytuacji należałoby dokonać takiej zmiany prawa, która pozwoliłaby na przyjęcie w […]

biurko

Webinarium: Zamówienia publiczne w obliczu wyzwań COVID-19

Data: 11-05-2020

Termin: 22 maja, godz. 11.00 – 14.00   Tematyka: Ograniczenia wynikające z wyjątkowej sytuacji epidemiologicznej, mają wpływ na liczne procedury związane z działaniami JST. Również system zamówień publicznych uległ pewnym modyfikacjom i zmianom, podporządkowując się również do ustawodawstwa specjalnego, mającego na celu wprowadzenie licznych narzędzi wsparcia.     Biorąc pod uwagę realizację zadań w nowych […]

sport

Webinarium pt.: Organizacji sportu w JST w uwarunkowaniach podyktowanych przez epidemię

Data: 07-05-2020

Termin: 15 maja, godz. 12.30   Epidemia na terenie naszego kraju, przeorganizowała w całości nasze życie codzienne. Ofiarą szerokich restrykcji padła również infrastruktura sportowa, zarządzana przez kluby i inne instytucje, które tym samy znalazły się w specyficznej i trudnej sytuacji organizacyjno – finansowej. Na jednostki samorządu terytorialnego, jako organizatora życia sportowego, spadła duża odpowiedzialność i […]

maseczki Gmina Mosina (1)

Ankieta na temat bezpośrednich kosztów JST związanych z epidemią Covid-19

Data: 07-05-2020

Trwająca epidemia wiąże się z koniecznością ponoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego szeregu nieprzewidzianych kosztów. Zakup maseczek, środków dezynfekujących, dodatkowego sprzętu informatycznego, usługi dezynfekujące i wiele innych z pewnością nie były przewidziany w Państwa budżetach.    W związku z powyższym uprzejmie prosimy o przekazanie nam informacji na temat wysokości tych wydatków. Celem naszych działań jest dojście […]

szkoła

Chcemy konsultacji na temat standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół

Data: 04-05-2020

Zakomunikowana 29 kwietnia br. decyzja o możliwości otwarcia żłobków i przeszkoli, była dla większości organów prowadzących sporym zaskoczeniem. Uwarunkowania epidemiologiczne i nakreślone procedury zostały ustalone arbitralnie bez udziału przedstawicieli JST oraz dyrektorów i pracowników jednostek, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo najmłodszych.   W związku z tym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, w imieniu samorządów lokalnych z […]