Kryzysowa giełda pomysłów

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania opisów wdrażanych w gminach i powiatach rozwiązań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienia dla mieszkańców na okres epidemii, jak i wsparcie dla przedsiębiorców, ograniczające skutki spodziewanego kryzysu gospodarczego. Inicjujemy samorządową burzę mózgów, której celem jest wzajemnie stymulująca wymiana doświadczeń między samorządami.

Państwa pomysły chcemy podzielić na osiem wymienionych poniżej kategorii. Jeśli wdrażanej inicjatywy nie sposób przypisać do żadnej z kategorii, również prosimy o nadesłanie jej opisu – zdajemy sobie sprawę z faktu jak szerokie jest spektrum działań samorządów lokalnych. Inicjatywy mogą pochodzić zarówno od władz samorządu, jak i samych mieszkańców. Serdecznie prosimy o nadesłanie opisu wdrażanego rozwiązania, linku do już utworzonego artykułu na ten temat, aktu prawnego lub każdej innej formy, która pozwoli nam Państwa działania opisać na naszej stronie internetowej.

Opisy realizowanych w JST pomysłów opublikowane zostaną poniżej, po kliknięciu w określoną kategorię, a także na naszych profilach na facebooku i twitterze. Każda z tych informacji zawierać będzie również wzmiankę o JST, z której pochodzi.

Informacje na temat podejmowanych inicjatyw, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl

 

Kategorie tematyczne inicjatyw:

 

  1. Służba zdrowia

 

  1. Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu mieszkańców, w tym zwłaszcza osób starszych i potrzebujących

 

  1. Funkcjonowanie urzędów i jednostek miejskich (w tym transportu publicznego i usług komunalnych)

 

  1. Oświata

 

  1. Akty prawa miejscowego

 

  1. Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i pracodawców

 

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi

 

  1. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców

 

  1. Inne