Kryzysowa giełda pomysłów

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania opisów wdrażanych w gminach i powiatach rozwiązań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwienia dla mieszkańców na okres epidemii, jak i wsparcie dla przedsiębiorców, ograniczające skutki spodziewanego kryzysu gospodarczego. Inicjujemy samorządową burzę mózgów, której celem jest wzajemnie stymulująca wymiana doświadczeń między samorządami.

Inicjatywy mogą pochodzić zarówno od władz samorządu, jak i samych mieszkańców. Serdecznie prosimy o nadesłanie opisu wdrażanego rozwiązania, linku do już utworzonego artykułu na ten temat, aktu prawnego lub każdej innej formy, która pozwoli nam Państwa działania opisać na naszej stronie internetowej.

Opisy realizowanych w JST pomysłów opublikowane zostaną poniżej, a także na naszych profilach na facebooku i twitterze.

Informacje na temat podejmowanych inicjatyw, a także wszelkie pytania proszę kierować na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl

 

Kategorie tematyczne inicjatyw:

 

  1. Służba zdrowia

 

  1. Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu mieszkańców, w tym zwłaszcza osób starszych i potrzebujących

 

  1. Funkcjonowanie urzędów i jednostek miejskich (w tym transportu publicznego i usług komunalnych)

 

  1. Oświata

 

  1. Wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców i pracodawców
  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi
  1. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowotnej i bezpieczeństwa mieszkańców
  1. Inne

 

Inicjatywy z  powyższej listy, które wymagały nowych zarządzeń i uchwały: