Potrzebne uproszczenie lub rezygnacja z procedur związanych z tworzeniem              i aktualizacją dokumentacji KPOŚK

Potrzebne uproszczenie lub rezygnacja z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji KPOŚK

Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2021r. poz.624) zgodnie z celami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania […]

Chcemy usprawnienia realizacji Programu “Czyste Powietrze”

Chcemy usprawnienia realizacji Programu “Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 19 września 2018 i jego podstawowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidację i wyłączenie z funkcjonowania 3 mln piecy […]

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

6 września 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w znacznej mierze poświęcone projektom ustaw: o wsparciu […]

XXV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce za nami

XXV Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce za nami

Dobiegły końca zmagania uczniów w XXV Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Z uwagi na panującą pandemię cały konkurs, wyjątkowo, został przeprowadzony w sposób zdalny.   Do […]

Wyniki etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Wyniki etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużonego weekendu oraz częściowej pracy zdalnej biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, wyniki etapu rejonowego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce […]

Zasady przebiegu etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Zasady przebiegu etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

2 czerwca 2021 roku odbędzie się etap wojewódzki XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Podobnie jak poprzednie etapy eliminacji zostanie on przeprowadzony w formule zdalnej za […]

Efekty działań bieżących OPOS

Efekty działań bieżących OPOS

Poniżej publikujemy korespondencję od Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anny Korneckiej  w sprawie praktyki w ustalaniu odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod […]

Uwagi do Projektu SAMORZĄD 3.0 i inne stanowiska OPOS

Uwagi do Projektu SAMORZĄD 3.0 i inne stanowiska OPOS

W dniach 14-15 czerwca w Katowicach zakończyło się 2-dniowe obrady Zarządów związków i stowarzyszeń tworzących Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie kończyło bardzo owocną prezydencję Śląskiego […]

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

  31 lat temu odbyły się pierwsze, w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast‼ Rok później wielkopolscy samorządowcy postanowili połączyć swe siły i […]