Projekt „Małe Kino Społecznościowe...

Małe Kina Społecznościowe w Wielkopolsce   Idea utworzenia Małych Kin Społecznościowych w Wielkopolsce zrodziła się w roku 2016, kiedy to kilkunastu samorządowców z Wielkopolski uczestniczyło […]

Czytaj więcej
Projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”

Nowy „Głos SGiPW”

W najnowszym numerze „Głosu SGiPW” zawarliśmy obszerne podsumowanie udziału w targach Annual Investment Meeting w Dubaju, relacje ze spotkań szkoleniowych i pierwszych posiedzeń Komisji Stałych. […]

Czytaj więcej
Nowy „Głos SGiPW”

Organizatorzy etapu wojewódzkiego

Etap wojewódzki XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce odbędzie się w dwóch wielkopolskich szkołach. Są to: Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Skokach (ul. Poznańska 2), Szkoła […]

Czytaj więcej
Organizatorzy etapu wojewódzkiego

Wyniki odwołań od etapu...

Decyzją koordynatora merytorycznego XXIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie z numerami: 5055659532434208557513099622771120   W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o […]

Czytaj więcej
Wyniki odwołań od etapu rejonowego

Ankieta na temat sytuacji...

Realizacja zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowi istotny element ich działań. W ostatnim czasie tematyka oświaty i edukacji stała się ważnym elementem debaty publicznej. […]

Czytaj więcej
Ankieta na temat sytuacji w oświacie w JST

Święto Wolności i Solidarności

Trzydzieści lat temu, 4 czerwca, odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwyciężyła demokracja i narodziło się społeczeństwo obywatelskie – świadome, aktywne i solidarne. […]

Czytaj więcej
Święto Wolności i Solidarności

Nowy numer Głosu SGiPW

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem Głosu SGiPW,  który podsumowuje działania Stowarzyszenia w miesiącu marcu. Jest dużo o Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW, o zrealizowanych […]

Czytaj więcej
Nowy numer Głosu SGiPW