Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Notatka z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 19 lipca 2022 roku   Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Ze strony rządowej przewodniczył jej […]

Po Nadzwyczajnym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW

Po Nadzwyczajnym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW

14 lipca odbył się Nadzwyczajny Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w znacznej mierze poświęcony zmianom w statucie organizacji.  Serdecznie dziękujemy Delegatom, którzy […]

Program budowy hal sportowych – za mało czasu

Program budowy hal sportowych – za mało czasu

Samorządy lokalne z dużym zadowoleniem przyjęły pojawienie się Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022, który jest odpowiedzią na potrzeby i […]

Dodatkowe punktu na świadectwie dla klasy 8

Dodatkowe punktu na świadectwie dla klasy 8

Uprzejmie informujemy, że XXVI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty […]

Uroczystość zakończenia XXVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Uroczystość zakończenia XXVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Uprzejmie informujemy, że uroczystość zakończenia XXVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce odbędzie się    22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00  w siedzibie VR Inkubatora, Fałkowo […]

Wyniki etapu wojewódzkiego

Wyniki etapu wojewódzkiego

Uprzejmie informujemy, że ocenione zostały już wszystkie testy etapu wojewódzkiego. Spośród 137 uczniów biorących udział w eliminacjach, laureatami zostały 82 osoby. Gratulujemy!   Wyniki etapu […]

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Wczorajsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się w formule hybrydowej – część przedstawicieli strony rządowej i samorządowej obecnych było w siedzibie MSWiA, […]

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!   Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja, w imieniu własnym oraz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, składam […]

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzy  Zarząd SGiPW wraz z pracownikami biura