SEMINARIUM: Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny

Data: 09-05-2018

Termin: 24 maja 2018 r., godz. 10:00

 

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

 

Tematyka:

Zmieniające się zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców, a także przygotowywana nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadzają nowe zasady w relacjach pomiędzy samorządem lokalnym, a prywatnymi podmiotami. Celem ustawodawcy jest uproszczenie procedur oraz wyeliminowanie wszelkich dotychczasowych niejasności przepisów.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego omówione zostaną zapisy powyższych ustaw w odniesieniu do praw i obowiązków samorządów lokalnych, o czym opowiedzą przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Kancelarii Prawnej „Sokołowski Zdrojewski Ścibisz Radcy Prawni” Sp. P. Wydarzenie będzie również okazją, by przyjrzeć się różnym formom wsparcia inicjatyw realizowanych przez samorządy lokalne we współpracy z przedsiębiorcami prywatnymi, które zreferują przedstawiciele Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju oraz Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości. Postaramy się również odpowiedzieć na pytanie dlaczego współpraca na linii samorząd – biznes jest ważna i jak to robić.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za obsługę i współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 23 maja 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program