Biuletyn „Głos SGiPW”

Data: 15-05-2018

tytułowaZachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu „Głos SGiPW”, w którym znajdziecie Państwo obszerne informacje na temat rozpoczętego Konkursu „Grunt na Medal” 2018, treść stanowiska SGiPW w sprawie finansowania zadań realizowanych przez JST, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, odpowiedź MEN na stanowisko w sprawie doposażenia pracowni szkolnych oraz podsumowanie naszych kwietniowych projektów szkoleniowych.

 

Ponadto w niniejszym numerze zapraszamy Państwa do udziału w obszernym projekcie budowy kin społecznościowych w Wielkopolsce, a także do lektury felietonu dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego pt.: „Rozdwojenie jaźni”.

 

Pobierz Głos SGiPW