XIII Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z Miastem Jarocin po raz trzynasty zaprasza młodych Wielkopolan do udziału w Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych, zatytułowanym: 

 

Wiedza i inicjatywa w rękach młodych – kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnych w Wielkopolsce,

 

które odbędzie się w dniach 27-28 października 2016 r. w Hotelu Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6.

 

Tematem przewodnim dwudniowego spotkania będzie funkcjonowanie rad młodzieżowych i kształtowanie postaw młodzieżowych liderów społeczności lokalnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat kwestii organizacyjno-prawnych dotyczących młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów, a także zaganień psychologicznych związanych z przywództwem w grupie, motywowaniem, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, czy wystąpieniami publicznymi. Jednocześnie Forum będzie platformą wymiany doświadczeń oraz prezentacji dotychczasowego dorobku młodzieżowych rad oraz nieformalnych grup inicjatywnych.

 

Spotkanie będzie miało charakter integracyjny, co pozwoli młodzieży na zawarcie cennych znajomości, ułatwiających planowanie działań w przyszłości. Poza częścią warsztatowo-wykładową, młodzież będzie mogła skorzystać z aquaparku, wziąć udział w spotkaniu z gościem specjalnym Forum, podróżnikiem Adamem Nowakiem oraz odwiedzić Muzeum Polskiego Rocka. Całość obrad odbywać się będzie w nowoczesnym centrum hotelowo-konferencyjnym Jarota oraz Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie.

 

Do udziału w forum zapraszamy trzyosobowe delegacje składające się z dwóch uczniów gimnazjum, bądź szkoły ponadgimnazjalnej oraz opiekuna. W pierwszej kolejności do udziału zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów, w których rada młodzieżowa nie funkcjonuje, ale jest planowane jej utworzenie.

 

Udział w wydarzeniu jest darmowy. Organizatorzy nie pokrywają jedynie kosztu dojazdu do Jarocina. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Zgłoszenia należy przesyłac drogą mailową na adres: office@sgipw.wlkp.pl lub faksem: 61 851 53 95 w terminie do 24 października 2016 r. Informacji na temat forum udzielają pracownicy biura SGiPW: tel. 61 854 19 73, e-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl lub a.luka@sgipw.wlkp.pl.

 

Pobierz:

Program Forum

Karta zgłoszenia

 

sww-logo

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.