Misja

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski dokłada wszelkich starań do wzrostu znaczenia naszego regionu na tle kraju i Europy, poprzez wspieranie działań podejmowanych przez społeczności lokalne i jednostki samorządu terytorialnego.

Cele strategiczne SGiPW:

I. Reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim poprzez wieloaspektową działalność lobbystyczną.
II. Wspieranie rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin i powiatów.
III. Wspieranie administracji gmin i powiatów członkowskich w realizacji zadań wynikających z członkostwa Polski w UE.
IV. Promocja Wielkopolski i umacnianie tożsamości regionalnej.