Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

kwok-logo

Korzenie zawodów sięgają 1996 r., kiedy to grupa doradców metodycznych historii z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Poznaniu opracowała program edukacji regionalnej “Wielkopolska, moja Mała Ojczyzna” oparty na założeniach “Dziedzictwo kulturowe w regionie” (MEN z 17.X.95).

Celem Konkursu jest przybliżenie uczniom szkół podstawowych (kl. III – VIII) dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. Dobór treści programowych jest dostosowany do percepcji uczniów na danym poziomie nauczania, bierze pod uwagę nauczanie interdyscyplinarne (język polski, historia, geografia, biologia, plastyka). By ułatwić pracę nauczycielom, do ich dyspozycji są opracowane przez autorów zeszyty ćwiczeń odpowiadające treściom programu.

Konkurs na stałe wrósł w cykliczność działań Stowarzyszenia. Dotychczas zorganizowanych zostało XXVI edycji, a co roku liczba starannie przygotowanych do zawodów uczniów jest bardzo duża. Kolejno postępujące po sobie edycje ze względu na powszechne nim zainteresowanie, stawiają przed organizatorami coraz większe wyzwania, które jednak przy tak wielkim odbiorze jedynie motywują do pracy.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Zadanie jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

XXVII edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce została objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.