Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

kwok-logo

Korzenie zawodów sięgają 1996 r., kiedy to grupa doradców metodycznych historii z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Poznaniu opracowała program edukacji regionalnej “Wielkopolska, moja Mała Ojczyzna” oparty na założeniach “Dziedzictwo kulturowe w regionie” (MEN z 17.X.95).

Celem Konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przez 27 lat było przybliżenie uczniom szkół podstawowych (kl. III – VIII) dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem.

W 2023 roku Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podjęło decyzję o zaprzestaniu dalszej realizacji wydarzenia. Zadanie to zostało przekazane w ręce Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który zgodził się kontynuować tę ważną dla młodych Wielkopolan inicjatywę. Stowarzyszenie będzie nadal wspierało Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, na tyle, na ile będzie to możliwe.

Dziękujemy Państwu za te 27 lat współpracy i zaangażowania. Przez wszystkie te lata wysłaliśmy w świat rzeszę młodych, lokalnych patriotów, którzy o swojej “małej Ojczyźnie” wiedzą niemal wszystko. To ogromnie budujące. Przyszedł czas na nowe wyzwania, ściśle związane z główną misją Stowarzyszenia, jaką jest rozwój samorządności w regionie, także wśród młodzieży.

Młodym Wielkopolanom życzymy, by ich pasja do pogłębiania wiedzy na temat regionu nigdy nie słabła. Wierzymy, że wiedzę na temat Wielkopolski poszerzali nie tylko dla zajęcia wysokiego miejsca w konkursie, ale przede wszystkim z chęci poznania historii, kultury i tradycji ich “małej Ojczyzny”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.