Uwagi dot. wypłaty rekompensat dla podmiotów wrażliwych

Data: 22-09-2022

20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania […]

SEMINARIUM: Zarządzanie zespołem i delegowanie zadań w urzędzie z perspektywy włodarza samorządowego

Data: 15-09-2022

Termin: 27 września 2022 r.   Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva Premium w Poznaniu, ul. Piekary 5   Tematyka: Efektywne funkcjonowanie urzędów i starostw, zależy od doboru kompetentnej kadry pracowniczej, ale również od umiejętności zarządzania zespołem i odpowiedniego delegowania zadań. Odkładając na bok kwestie merytoryczne, powodzenie w realizacji projektów zagwarantuje również skuteczna komunikacja i uzyskanie […]

Drastyczny wzrost cen energii

Data: 15-09-2022

Do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski docierają informacje od wielkopolskich gmin i powiatów, które wskazują na drastyczny i nieakceptowalny wzrost cen energii, jakie dyktują dostawcy energii przedstawiający swoje oferty w postępowaniach przetargowych. Zmiana skali cennika jest różna, jednakże można stwierdzić, że mowa tu o kilkukrotnym wzroście kosztów zakupu energii.   Zagraża nam zamykanie jednostek kultury, […]

SEMINARIUM: Inwestycje samorządowe w dobie inflacji i rosnących kosztów

Data: 25-08-2022

Termin: 16 września 2022 r., godz. 10:00   Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva, ul. Piekary 5 w Poznaniu   Tematyka: Dynamizm gospodarki oraz duża zmienność warunków realizacji kontraktów generuje dodatkowe ryzyka, które uwzględniają wykonawcy kontraktów publicznych. Następuje to zarówno na etapie sporządzania oferty, w tym jej kalkulacji, jak i na etapie realizowania umowy, czego konsekwencją […]

SEMINARIUM: Nowe zadania i obowiązki gmin w zakresie nieczystości ciekłych w świetle najnowszych aktów prawnych

Data: 23-08-2022

Termin: 13 września 2022 r., godz. 10:00   Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva w Poznaniu, ul. Piekary 5   Tematyka: 9 sierpnia br. weszły w życie (z niektórymi wyjątkami) zapisy znowelizowanej Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa […]

Potrzebna zmiana we wniosku o dodatek węglowy

Data: 23-08-2022

Od 17 sierpnia 2022 roku gospodarstwa domowe na mocy rozporządzenia ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy, będącego załącznikiem do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, mogą ubiegać się o wypłatę dodatku.   W wielu gminach ciepło do gospodarstw domowych dostarczane jest z kilku źródeł zasilanych paliwami stałymi m.in: ciepłowni miejskiej, kotłowni […]

SEMINARIUM: “Reklamoza” i “betonoza”, czyli główne grzechy polskich miast i gmin ostatnich lat – jak z nimi walczyć?

Data: 22-08-2022

Termin: 2 września 2022 roku, godz. 10:00   Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva w Poznaniu, ul. Piekary 5   Tematyka: W ostatnim czasie sporo mówi się na temat pogarszającego się wizerunku polskich miast i miasteczek. Wizerunku w sensie dosłownym. Nasze miejscowości zalewa fala reklam, bilbordów, plakatów, a na miejskie place i rynki, wkrada się zbyt […]

Zmiany w X edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Data: 19-08-2022

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Zmienią się nieco zasady udziału w konkursie, jednak cel, jakim jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w każdym z województw spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie ulega zmianie. Zachowane zostaną również […]

SZKOLENIE: Platforma e-Zamówienia – nowe narzędzie UZP wspierające proces udzielania zamówień publicznych

Data: 17-08-2022

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników szkolenia została już zamknięta.   Termin: 21 września 2022 r., godz. 10:00   Miejsce: sala konferencyjna Hotelu DeSilva Premium w Poznaniu, ul. Piekary 5 (UWAGA! Nowa lokalizacja)   Tematyka: Platforma e-Zamówienia, w ramach MOW, działa od kwietnia tego roku. To nowe narzędzie do komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego […]

Local Trends Europejskie Forum Samorządowe

Data: 17-08-2022

  Rosnąca rola współpracy rządu z samorządem, fundusze inwestycyjne, bezpieczeństwo energetyczne oraz wizja innowacyjnych miast i regionów na Local Trends Europejskim Forum Samorządowym.   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zostało Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.   Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W […]