Potrzebne uproszczenie lub rezygnacja z procedur związanych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji KPOŚK

Data: 21-09-2021

Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity z 2021r. poz.624) zgodnie z celami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, tworzy się aglomeracje na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków. […]

Chcemy usprawnienia realizacji Programu “Czyste Powietrze”

Data: 21-09-2021

Program Czyste Powietrze funkcjonuje od 19 września 2018 i jego podstawowym celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez likwidację i wyłączenie z funkcjonowania 3 mln piecy niskiej jakości (tzw. kopciuchów). Na ten ambitny cel przeznaczono 103 mld złotych, które są do dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   Istotnym elementem realizacji zadania, jest działanie […]

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Data: 08-09-2021

6 września 2021 roku w trybie zdalnym odbyło się dodatkowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w znacznej mierze poświęcone projektom ustaw: o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. […]

Podsumowanie posiedzenia KWRiST

Data: 30-08-2021

25 sierpnia 2021 r. w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.   Spotkaniu przewodniczył Pan Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współprzewodniczącym był Pan Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.   NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ   Pan Michał Dworczyk, Pełnomocnik Rządu ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień przedstawił status […]

Webinarium: Ochrona jednostek samorządu terytorialnego przed cyberatakami

Data: 24-08-2021

Termin: 7 września 2021 r., godz. 10:00 na platformie Google Meet   Tematyka: Bezpieczeństwo informatyczne jest bardzo ważnym elementem działalności jednostki samorządu terytorialnego. Właściwe przygotowanie się do ewentualnych zagrożeń, które mogą skutkować wystąpieniem incydentu lub ataku, jest niezwykle istotne, głównie ze względu na postępującą coraz szybciej informatyzację urzędów. Co zrobić, by w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć […]

Seminarium: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa o odpadach po nowelizacji

Data: 24-08-2021

Termin: 20 września 2021 r., godz. 09:30   Miejsce: sala konferencyjna PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu   Tematyka: Realizacja zadań ustawowych wynikających z obowiązku utrzymania czystości w JST to powinność, którą samorządy lokalne realizują od ponad dekady. Z działaniem tym wiąże się proces nowelizacyjny o dużej częstotliwości, który wymaga od realizujących działania wynikające z […]

Webinarium: Gminny Program Rewitalizacji na miarę każdej JST

Data: 19-08-2021

Termin: 7 września 2021 r., godz. 11:00 na platformie Zoom   Tematyka: Przygotowanie, koordynacja i tworzenie warunków do rewitalizacji jest zadaniem własnym, ale nieobowiązkowym gminy. Kto jednak myśli poważnie o działaniach w obszarze rewitalizacji terenów gminnych powinien dobrze opracować Gminny Program Rewitalizacyjny – dokument, który będzie „mapą drogową” dla całego obszaru rewitalizacji. Jak zrobić to […]

MKiŚ odpowiada na stanowisko w sprawie potrzeby przyjęcia rozwiązań zmniejszających kosztów gospodarowania odpadami

Data: 29-07-2021

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie potrzeby przyjęcia rozwiązań zmniejszających koszty gospodarowania odpadami.   Więcej na temat treści stanowiska – http://www.sgipw.wlkp.pl/potrzebne-rozwiazania-zmniejszajace-koszty-gospodarowania-odpadami/.   Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że prowadzi działania w tym zakresie. Co konkretnie? O tym w piśmie skierowanym do Przewodniczącego SGiPW Jacka Gursza.   […]

Po posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Data: 22-07-2021

21 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w trybie hybrydowym. Zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 od prezentacji i dyskusji w tzw. sprawach różnych, które m.in. dotyczyły:   Informacji strony rządowej w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień.   Informacji udzielił Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. […]

Webinarium “Nowa polityka społeczna – zmiany przepisów prawa, plany i kierunki działania”

Data: 20-07-2021

Termin: 30 lipca 2021 r., godz. 10:00 na platformie Zoom   Tematyka: Demografia i związania z nią polityka społeczna na poziomie krajowym i regionalnym, to jedno z najważniejszych wyzwań przed jakimi aktualnie stoi Polska. Konstruowane przepisy prawa w coraz większym stopniu ukierunkowane są na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom związanym z obniżającą się dzietnością, ale również zapewnienie usług […]