20171123_165826975_iOS

XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych za nami

Data: 28-11-2017

W dniach od 23 do 24 listopada br. w Jarocinie odbyło się XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych pn. Wiedza i inicjatywa w rękach młodych kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnej w Wielkopolsce.   W Hotelu Jarota w Jarocinie zebrały się łącznie 27 osoby z 8 jednostek samorządu terytorialnego. Dobór osób  zaproszonych był nieprzypadkowy, gdyż tematem przewodnim […]

kleski

SEMINARIUM: Obowiązki samorządów lokalnych w sytuacji klęski żywiołowej – procedury postępowania

Data: 27-11-2017

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta.   Termin: 12 grudnia 2017 r.   Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Nawałnice, które przetoczyły się w ostatnich miesiącach nad Polską w znacznym stopniu dotknęły wiele gmin, w tym również z Wielkopolski, zmuszając do natychmiastowych działań polegających na usuwaniu szkód oraz ratowaniu […]

wfrm-plakat

XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych

Data: 31-10-2017

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski po raz czternasty zaprasza młodych Wielkopolan do udziału w Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych, zatytułowanym:    Wiedza i inicjatywa w rękach młodych – kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnych w Wielkopolsce,   które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6.   Tematem przewodnim dwudniowego spotkania […]

siwoń

SEMINARIUM: Odpowiedzialność kierowników oraz pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych JST za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – zagadnienia praktyczne.

Data: 25-10-2017

Termin: 16 listopada 2017 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Realizujący zadania przedstawiciel organu wykonawczego, w swojej codziennej pracy musi liczyć się z określoną odpowiedzialności za podejmowaną inicjatywę. Oprócz odpowiedzialności politycznej, która dotyczy przedstawicieli władz wykonawczych, istotna jest odpowiedzialność finansowa, z tytułu wykonywanych obowiązków. Odpowiedzialność formalnoprawna […]

woda

(ZMIANA SALI!) SEMINARIUM: Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w świetle nowego Prawa wodnego oraz planowanych zmian ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Data: 25-10-2017

Termin: 10 listopada 2017 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Po długim procesie legislacyjnym przyjęto zmianę ustawy Prawo Wodne. Już jego wstępna analiza prowadzi do wniosku, iż system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Zmiany obejmą również ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków – z pewnością […]

plakat usc

Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego

Data: 25-10-2017

Termin: 20-21 listopada 2017 r.   Miejsce: Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń   Tematyka:   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego mają przyjemność poinformować, że w dniach 20-21 listopada 2017 roku, odbędzie się „Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego”.   To już druga edycja konferencji […]

RAPORT COI

Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej

Data: 25-10-2017

Raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej i przyciąganie inwestorów ujrzał światło dzienne. Wyniki badania przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia zostały zaprezentowane podczas konferencji: Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego, która 24 października br. odbyła się w Poznaniu.     Autorem raportu jest Stowarzyszenie Gmin i […]

zabytki na strone

SEMINARIUM: Ochrona zabytków w świetle obowiązków JST

Data: 18-10-2017

Termin: 3 listopada 2017 r.   Miejsce: Sala Herbowa, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu   Tematyka:   Ochrona dziedzictwa kulturowego tzw. małych ojczyzn stanowi jeden z fundamentów budowy poczucia wspólnej tożsamości mieszkańców, a co za tym idzie ich większego zainteresowania i zaangażowania w życiu społecznym gmin, miast i powiatów. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski […]

green-computer-1552038

Szkolenie: Obowiązek elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych

Data: 16-10-2017

26 listopada 2018 roku  wejdą w życie przepisy zobowiązujące zamawiających (w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych) do odbioru i przetwarzania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.   Są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych zamawiających.   Konieczność  wdrożenia planowanych przepisów wynika z zapisów  Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z […]

wrzesien 2017-male

Wrześniowy numer Głosu SGiPW

Data: 16-10-2017

Polecamy najnowszy numer Głosu SGiPW, w którym dzielimy się z Państwem sukcesem pozyskania przez SGiPW dofinansowania na realizację projektu budowy małych kin społecznościowych w Wielkopolsce.    W publikacji również informacja o zbliżającym się obowiązku elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych oraz felieton dyrektora biura SGiPW Tomasza Telesińskiego na temat zmian w funkcjonowaniu specjalnych sterf ekonomicznych.   […]