baner - współpraca

SEMINARIUM: Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny

Data: 09-05-2018

Termin: 24 maja 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu     Tematyka: Zmieniające się zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców, a także przygotowywana nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadzają nowe zasady w relacjach pomiędzy samorządem lokalnym, a prywatnymi podmiotami. Celem ustawodawcy jest uproszczenie procedur oraz wyeliminowanie wszelkich dotychczasowych niejasności przepisów.   […]

gnm

Startuje VIII edycja Konkursu „Grunt na Medal”

Data: 27-04-2018

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,  przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2018. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.   Zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy do zgłaszania działek inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie […]

elektronizacja - baner

SEMINARIUM: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych

Data: 25-04-2018

Termin: 16 maja 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Rok 2018 jest czasem istotnych zmian w procedurach postępowania w ramach prawa zamówień publicznych. Co do zasady, zamawiający i wykonawcy zostaną zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do oświadczenia jednolitego europejskiego […]

OCHRONA ŚRODOWISKA 2018

SEMINARIUM: Ochrona środowiska naturalnego w kompetencjach JST

Data: 13-04-2018

Termin: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Samorządy pełnią wydatną rolę w systemie ochrony środowiska w Polsce. Pomimo ograniczeń finansowych, organizacyjnych czy terytorialnych JST znajdujące się najbliżej obywatela posiadają wiele możliwości podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kosztowna reforma – MEN odpowiada

Data: 13-04-2018

Przeprowadzona przez SGiPW ankieta jasno wskazuje, że reforma oświaty wiąże się z dużymi kosztami, które samorządy zmuszone są pokrywać z własnego budżetu.   Wprowadzenie w życie reformy oświatowej pociągnęło za sobą konieczność adaptacji budynków szkół będących w zasobach gmin. W 2017 roku samorządy mogły starać się jedynie o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% […]

glos mała

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 13-04-2018

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru biuletynu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – Głos SGiPW. A w nim m.in….   efekty badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich samorządów na temat wydatków JST na doposażenie pracowni szkolnych w efekcie reformy oświaty, wyniki ankiety dot. o wydatków na obsługę Programu 500+, uwagi wielkopolskich samorządów do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, […]

baner - gospodarka komunalna

SEMINARIUM: Jak optymalnie zorganizować gospodarkę komunalną w gminie?

Data: 28-03-2018

Termin: 19 kwietnia 2018 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Świadczenie usług dla społeczności lokalnych w ramach realizacji zadań komunalnych, to podstawowe zadanie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Funkcjonując w obszarze wielu uwarunkowań, istotnym jest, aby zorganizować to działanie w sposób optymalny i funkcjonalny. Do najistotniejszych kwestii prowadzących do […]

bus

Stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lutego 2018 r.

Data: 22-03-2018

Pod koniec lutego 2018 r. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło konsultacje publiczne do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 lutego 2018 r.   Mając na uwadze fakt, iż ustawa ta w sposób wymierny dotyka samorządy lokalne, nakładając na nie nowe obowiązki, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwróciło się […]

konsultacje

Specustawa mieszkaniowa – konsultacje społeczne

Data: 22-03-2018

15 marca br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496184#12496184. Trwaja konsultacje publiczne, a zatem wszyscy możemy wywrzeć wpływ na ostateczny kształt dokumentu.   Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski chce zaproponować ustawodawcy opinię środowiska samorządowego na temat projektu ustawy, […]

zjazd2018-8

Aktywni liderzy są wśród nas – wyniki konkursu

Data: 22-03-2018

Dobiegła końca dziewiąta edycja Konkursu „Lider wśród aktywnych”, w której udział brali wszyscy członkowie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Stawką, oprócz zaszczytnego tytułu oraz statuetki jest możliwość bezpłatnego udziału przedstawicieli zwycięskiego urzędu w pięciu wybranych seminariach organizowanych przez nasze Stowarzyszenie w 2018 roku. Konkurs każdego roku jest również okazją do podsumowania zaangażowania członków organizacji w […]