infrastruktura2

SEMINARIUM: Infrastruktura drogowa w Wielkopolsce – perspektywy dla JST

Data: 21-06-2018

Termin: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00       Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu       Tematyka: Infrastruktura komunikacyjna jest jednym z elementów, w których najbardziej uwidacznia się rozwój naszego regionu. Nowe drogi ekspresowe, autostrady, obwodnice, ale również drogi powiatowe i gminne znacząco wpływają na komfort życia mieszkańców.  Świadomi trudu […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEMINARIUM: Finanse w oświacie – prawo i organizacja

Data: 21-06-2018

Termin: 10 lipca 2018 r., godz. 10:00       Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu       Tematyka: Finansowanie zadań oświatowych w gminie i powiecie od wielu już lat wywołuje szereg dyskusji i odmiennych opinii. Nie da się ukryć, że wprowadzana na przestrzeni ostatnich lat reforma oświaty generuje nowe koszty […]

gnm

Znamy finalistów VIII edycji Konkursu „Grunt na Medal” 2018

Data: 18-06-2018

Dobiegł końca pierwszy etap Konkursu „Grunt na Medal” 2018. W Wielkopolsce do konkursu zgłoszonych zostało 18 terenów. Po raz kolejny potwierdza to dużą świadomość samorządów w naszym regionie w kwestii promocji lokalizacji przeznaczonych pod inwestycje i zaangażowania ich w nieustanne podnoszenie jakości oferowanych terenów. Do kolejnego etapu mogło przejść jedynie sześć lokalizacji. Poziom zgłoszonych ofert był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany, dlatego wybór sześciu […]

pencil-2

Konsultacje koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

Data: 08-06-2018

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Rozpoczynają się konsultacje społeczne przygotowanego dokumentu, które potrwają do 6 lipca 2018 r.   Proponowane zmiany […]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nowelizacja ustawy o finansach publicznych coraz bliżej

Data: 28-05-2018

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu 21 maja 2018 r. wypracował kształt projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. W pracach Zespołu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Ryszard Nawrocki.    Wypracowany dokument uwzględnia zgłaszane przez […]

seniorzy

SEMINARIUM: Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu polityki senioralnej

Data: 25-05-2018

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów seminarium ZOSTAŁO ODWOŁANE. Za powstałe niedogodności związane z tym faktem najmocniej przepraszamy.   Termin: 6 czerwca 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu     Tematyka: Starzenie się społeczeństwa przy jednoczesnym wydłużeniu życia ludzi jest obecnie problemem coraz bardziej odczuwanym, zarówno […]

sgipw-logos

Zaproszenie do złożenia oferty

Data: 22-05-2018

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usługi polegającej na doradztwie w zakresie przebudowy i wyposażenia pomieszczeń partnerów Stowarzyszenia z przeznaczeniem na sale kinowe, w ramach projektu budowy Małych Kin Społecznościowych. Do zadań wykonawcy usługi należeć będzie:   – przygotowanie wytycznych dotyczących adaptacji pomieszczenia – zaciemnienia, wykonania podestów, wentylacji, wygłuszenia i innych […]

tytułowa - mini

Biuletyn „Głos SGiPW”

Data: 15-05-2018

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem biuletynu „Głos SGiPW”, w którym znajdziecie Państwo obszerne informacje na temat rozpoczętego Konkursu „Grunt na Medal” 2018, treść stanowiska SGiPW w sprawie finansowania zadań realizowanych przez JST, wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, odpowiedź MEN na stanowisko w sprawie doposażenia pracowni […]

baner - współpraca

SEMINARIUM: Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorca szansą na rozwój lokalny

Data: 09-05-2018

Termin: 24 maja 2018 r., godz. 10:00     Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu     Tematyka: Zmieniające się zapisy ustawy Prawo przedsiębiorców, a także przygotowywana nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadzają nowe zasady w relacjach pomiędzy samorządem lokalnym, a prywatnymi podmiotami. Celem ustawodawcy jest uproszczenie procedur oraz wyeliminowanie wszelkich dotychczasowych niejasności przepisów.   […]

gnm

Startuje VIII edycja Konkursu „Grunt na Medal”

Data: 27-04-2018

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,  przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna VIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2018. Konkurs jest organizowany pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne.   Zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy do zgłaszania działek inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie […]