Rady młodzieżowe

Historia wspierania inicjatyw młodzieżowych przez SGiPW

Jedną z istotniejszych aktywności Stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań młodzieżowych. Samorząd lokalny rozwijając się i spełniając przez szereg lat najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnych, wymaga zmienności pokoleniowej i udziału w nim mieszkańców z poszczególnych grup wiekowych. Aby ta ciągłość została zachowana, a udział w działaniach był jak najbardziej efektywny, warto inwestować w społeczny rozwój młodzieży. Dlatego SGiPW od 2002 roku organizuje corocznie Wielkopolskie Forum Młodzieżowe, podczas którego następuje przegląd działań rad młodzieżowych w naszym regionie. Przez te kilkanaście lat proponowaliśmy udział młodzieżowym grupom inicjatywnym w ciekawych i wartościowych spotkaniach, które powiększały ich umiejętności, rozwijały warsztat i aktywizowały do kolejnych działań. Podstawową wartością Forum było zbudowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za kierunki rozwoju społeczności lokalnych oraz możliwości w nich uczestniczenia. Udział w spotkaniach tematycznych, warsztatach, rozmowach z gośćmi specjalnymi (m.in. Stefan Stuligrosz, Agnieszka Duczmal, O. Jan Góra, Mieczysław Hryniewicz) powodował, że młodzi uczestnicy Forum chętnie angażowali się w inicjatywy lokalne we własnych społecznościach. Młodzież spotkała się w Lesznie, Rogoźnie, Murowanej Goślinie oraz Żerkowie, rozmawiając na temat ochrony środowiska, finansowania inicjatyw młodzieżowych, edukacji czy odnalezienia się na rynku pracy. W ciągu kilkunastu lat organizacji Forum Młodzieżowego udział w nich wzięło około 1000 młodych ludzi, którzy w ten sposób stawiali swoje pierwsze kroki w działalności społecznej. Wielu z nich, zachęconych do społecznych działań, kontynuuje swoje wysiłki i zostaje radnymi, a nawet wójtami, burmistrzami i prezydentami.

Coroczna inicjatywa Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski pozwala na monitorowanie funkcjonowania rad młodzieżowych w Wielkopolsce oraz wsparcie instytucjonalno-organizacyjne powstawania tych organów. Dzięki tym wysiłkom udało nam się wesprzeć procesy budowy rad młodzieżowych w kilku samorządach. Aktualnie w regionie funkcjonuje kilkanaście rad, które realizuje swoje zadania statutowe. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu młodych ludzi, wsparciu „dorosłych” rad i włodarzy lokalnych, a także działań Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, rad młodzieżowych będzie więcej, co bez wątpienia przygotuje młodzież do aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.