SEMINARIUM: Ochrona środowiska naturalnego w kompetencjach JST

Data: 13-04-2018

Termin: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala Herbowa WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

Tematyka:

Samorządy pełnią wydatną rolę w systemie ochrony środowiska w Polsce. Pomimo ograniczeń finansowych, organizacyjnych czy terytorialnych JST znajdujące się najbliżej obywatela posiadają wiele możliwości podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska. Wśród najważniejszych wyzwań, przed którymi stoją samorządy, wymienić można poprawę jakości powietrza, a także dużą liczbę wciąż niezutylizowanych elementów azbestowych. Dlatego też Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski postanowiło wspólnie z zaproszonymi partnerami zorganizować seminarium, w którym omówione zostaną poszczególne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska.

 

Działania województwa mające na celu bezpieczne usuwanie azbestu omówią przedstawiciele Departamentu Środowiska UMWW. Pan Andrzej Wieszołek z firmy DTA Technic przedstawi nowatorskie sposoby usuwania często pomijanej azbestowej infrastruktury podziemnej. Następnie kompleksowo przyjrzymy się działaniom na rzecz poprawy jakości powietrza. Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawią aktualną sytuację związana ze stanem powietrza w Wielkopolsce, tendencje, a także sposoby jego monitorowania. Program dopłat do wymiany pieców, realizowane na poziomie powiatu i gminy, omówią przedstawiciele Powiatu Poznańskiego oraz Miasta Luboń. Przybliżymy również tematykę powstającego programu rządowego Stop Smog.

 

Seminarium odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. w Sali Herbowej WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu o godz. 10.00. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

     

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 23 kwietnia 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program