SEMINARIUM: Infrastruktura drogowa w Wielkopolsce – perspektywy dla JST

Data: 21-06-2018

Termin: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00

 

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

 

 

Tematyka:

Infrastruktura komunikacyjna jest jednym z elementów, w których najbardziej uwidacznia się rozwój naszego regionu. Nowe drogi ekspresowe, autostrady, obwodnice, ale również drogi powiatowe i gminne znacząco wpływają na komfort życia mieszkańców. 

Świadomi trudu włożonego w rozwój infrastruktury komunikacyjnej w regionie i ogromu zadań, które dopiero będą realizowane, zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i praktyków  w dziedzinie drogownictwa do zaprezentowania istotnych zagadnień związanych z realizacją działań infrastrukturalnych. 

Programy rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej przybliży pani Sylwia Menes z Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 w Wielkopolsce, a także plany związane z bieżącymi remontami dróg krajowych zostaną omówione przez dyrektora Marka Napierałę z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kolejnym elementem seminarium będzie przedstawienie przez starostę gostyńskiego Roberta Marcinkowskiego zagadnienia realizacji inwestycji drogowych w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne. Prezentacja ta zostanie merytorycznie wzbogacona o głos firmy Ingenis sp. z o.o., jednego z liderów wdrażania formuły PPP w Wielkopolsce. Wydarzenie zakończy prezentacja na temat nowatorskich sposobów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów i jednostek odpowiedzialnych za realizację działań inwestycyjnych i drogownictwo.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 4 lipca 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

 

Do pobrania:

 

Program

 

 

 

Karta zgłoszenia