Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji konkursowej projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim’’, składanego w ramach naboru wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Data: 06-07-2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji konkursowej projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim’’, składanego w ramach nabór wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

 

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje dla zamawiającego Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu zakładającego wykonanie oraz wyposażenie 18 sal kinowych (Małych Kin Społecznościowych), znajdujących się w różnych lokalizacjach w województwie Wielkopolskim, a także skompletuje pełną dokumentację potrzebną do złożenia wniosku w ramach naboru. Opracowania Wykonawca wykona zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi przygotowywania studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie dla projektów w ramach WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 4: ŚRODOWISKO, Działanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

 

Zgodnie z regulaminem naboru wniosków nr RPWP.04.04.01‑IZ‑00‑30‑001/18, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Małe Kino Społecznościowe to sala kinowa na stałe wyposażona w urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów o powierzchni maksymalnie 100 m2 mieszcząca maksymalnie 40 miejsc dla widowni.

 

Wykonanie niniejszego zamówienia podlegać będzie współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury”.

 

Więcej informacji na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5901