SEMINARIUM: Finanse w oświacie – prawo i organizacja

Data: 21-06-2018

Termin: 10 lipca 2018 r., godz. 10:00

 

 

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

 

 

 

Tematyka:

Finansowanie zadań oświatowych w gminie i powiecie od wielu już lat wywołuje szereg dyskusji i odmiennych opinii. Nie da się ukryć, że wprowadzana na przestrzeni ostatnich lat reforma oświaty generuje nowe koszty dla samorządów, chociażby związane z doposażaniem szkół w pomoce dydaktyczne itp. Zarządzanie oświatą zdecydowanie wymaga szerokiej wiedzy, umiejętności analitycznych i odpowiednich narzędzi.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy firmę Vulcan, która jest liderem rynku w zakresie rozwiązań wspierających zarządzanie oświatą. Podczas seminarium reprezentanci firmy omówią zmiany kosztów utrzymania oświaty samorządowej w ostatnich latach, przeanalizują organizację i wydatki oświatowe w warunkach reformy, podadzą przykłady analizy finansowej oświaty dla gmin i powiatów oraz omówią rozważane przez MEN zmiany w systemie finansowania oświaty.

 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminie i powiecie.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 dla pozostałych uczestników.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 9 lipca 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

 

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

 

Do pobrania:

 

 

karta zgłoszenia – 10.07

 

Program