Nowelizacja ustawy o finansach publicznych coraz bliżej

Data: 28-05-2018

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu 21 maja 2018 r. wypracował kształt projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR. W pracach Zespołu brał udział Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Ryszard Nawrocki. 

 

Wypracowany dokument uwzględnia zgłaszane przez stronę samorządową uwagi. Dokonano zmian polegających na:

 

  1. zmianie docelowego sposobu liczenia limitu spłaty zadłużenia ze średniej ważonej, na średnią arytmetyczną z 7 wykonanych lat (art. 1 pkt 11 projektu ustawy dotyczący art. 243 ustawy o finansach publicznych),
  2. wyłączenia dotacji bieżących z mianownika prawej i lewej strony indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań (art. 1 pkt 11),
  3. uregulowaniu, że nowe zobowiązania z tytułu niestandardowych instrumentów finansowania będą ujmowane w indywidualnym wskaźniku spłaty od 2020 r. (art. 7 projektu),
  4. doprecyzowania przepisów w zakresie równoważenia wydatków bieżących (art. 1 pkt 10 projektu ustawy).

 

Dokument ma zostać zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 30 maja br.

 

Pobierz projekt ustawy