Konsultacje koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

Data: 08-06-2018

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych. Rozpoczynają się konsultacje społeczne przygotowanego dokumentu, które potrwają do 6 lipca 2018 r.

 

Proponowane zmiany mają stanowić ramy dla wydajnego dysponowania pieniędzmi publicznymi. Ich celem jest także poprawa jakości procesów zamówień publicznych oraz zwiększenie ilości zamówień realizujących strategiczne cele państwa (społecznych, innowacyjnych, zielonych). Ważnym elementem jest także zwiększenie udziału w zamówieniach firm z sektora MŚP m.in. poprzez uczynienie procedur bardziej przyjaznymi dla przedsiębiorców. 

 

Mając na uwadze duże znaczenie proponowanych zapisów koncepcji dla środowiska samorządowego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprasza wszystkie wielkopolskie gminy i powiaty do wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmian. Staną się one podstawą do wspólnego stanowiska opracowanego przez SGiPW. Na opinie, uwagi i komentarze czekamy do 29 czerwca 2018 r. pod adresem: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl.

 

  1. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych
  2. Prezentacja dot. propozycji zmian w systemie zmian zamówień publicznych
  3. Streszczenie Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych
  4. Streszczenie Założeń Polityki Zakupowej Państwa