SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz pierwsze doświadczenia JST dotyczące wdrażania zapisów RODO

Data: 17-08-2018

UWAGA! Seminarium zostało odwołane.

 

Termin: 5 września 2018 r., godz. 10:00

  

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 18 w Poznaniu

  

Tematyka:

Zapisy unijnego rozporządzenia RODO obowiązują do 25 maja br. Ten akt prawny wprowadził szereg zmian w kwestii ochrony danych osobowych, rozszerzył zakres obowiązków administratorów oraz podmiotów przetwarzających te dane. W tym samym czasie weszła w życie znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych, regulująca niektóre zagadnienia z RODO. Trzy miesiące obowiązywania nowych przepisów, to czas na podsumowanie pierwszych doświadczeń, wymianę uwag i sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się problemami.

 

Chcąc bliżej przyjrzeć się powyższym kwestiom, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zaprosiło do współpracy Kancelarię Deloitte Legal, której przedstawiciele, radcy prawni Tomasz Podleśny i Paulina Kalatzi, wprowadzą uczestników w tematykę ochrony danych osobowych, skupiając się przede wszystkim na pierwszych praktykach, dotyczących stosowania RODO i ustawy z 18 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów, sekretarzy oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

  

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł dla pozostałych uczestników.

  

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 4 września 2018 r. WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl. Każdy uczestnik seminarium wypełnia jedną kartę zgłoszenia. Nie ma możliwości zgłaszania większej liczby uczestników na jednej karcie.

  

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

  

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia