SEMINARIUM: Wybrane aspekty kontroli w administracji samorządowej

Data: 06-03-2020

Z uwagi na fakt licznych zaleceń ograniczenia organizacji większych spotkań, wynikających z niebezpieczeństwa epidemiologicznego, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski podjął decyzję o odwołaniu seminarium pt.: Wybrane aspekty kontroli w administracji samorządowej, zaplanowanego na 20 marca 2020 roku.

 

Wydarzenie zostaje jedynie przełożone i zostanie zrealizowane w innym terminie. O nowej ofercie spotkania, poinformujemy Państwa w przypadku poprawy sytuacji ogólnej.

 

Termin: 20 marca 2020 r., godz. 09:30

 

Miejsce: Sala 312 Polskiej Akademii Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu

 

Tematyka:

Samorządy lokalne ze wszystkich stron poddawane są kontroli. Instytucje regionalne i krajowe, w oparciu o przepisy prawa nieustannie przyglądają się działaniom JST, analizują podejmowane kroki, oceniają i wskazują błędy. Jakby tego było mało instytucje publiczne w myśl ustawy o finansach publiczny, muszą wdrożyć szereg działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. To nic innego jak kontrola zarządcza, która będzie jednym z tematów podejmowanych podczas seminarium.

 

Chcąc przybliżyć samorządom lokalnym wybrane aspekty kontroli zaprosiliśmy do współpracy ekspertów i instytucje, które pozwolą zapoznać się z tą tematyką. Szeroko omówimy kwestie wspomnianej kontroli zarządczej, zarówno w kontekście przepisów wynikających wprost z ustawy, jaki w biorąc pod uwagę opinię Najwyższej Izby Kontroli. Zapoznamy się również z zasadami przeprowadzania kontroli przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Zaproszeni prelegenci omówią obowiązki kontrolującego i uprawnienia kontrolowanych oraz zasady realizacji postanowień pokontrolnych, popierając to licznymi dobrymi praktykami. 

 

Uczestnicy:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, sekretarzy oraz pracowników urzędów realizujących zadania podlegające kontroli wskazanych wyżej instytucji.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 200 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 19 marca 2020 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium