Apel wielkopolskich samorządów do Premiera Mateusza Morawieckiego

Data: 17-03-2020

Od kilku dni nasz kraj zmaga się z epidemią koronawirusa. Całe społeczeństwo i jego służby publiczne, zdają egzamin z umiejętności zachowania w sytuacjach ekstremalnych. Z dużą dozą pewności można stwierdzić, że od nas samych będzie zależało jak szybko opanujemy sytuację, która zagraża naszemu społeczeństwu.

 

Pomimo tego, że jeszcze zmagamy się z licznymi działaniami kryzysowymi, których czas trwania trudno przewidzieć, można z całą pewnością powiedzieć, że po opanowaniu sytuacji epidemiologicznej, nasz kraj czekają spore wyzwania gospodarcze i finansowe. Przedstawiciele samorządu lokalnego realizują aktualnie liczne działania organizacyjne, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. Od kilku dni jesteśmy również adresatami licznych pytań i wątpliwości kierowanych do nas od naszych mieszkańców, którzy w wyniku ograniczeń w działalności ponoszą duże straty. Najemcy nieruchomości będą oczekiwali od nas zwolnień z opłat, przedsiębiorcy ulg podatkowych, a korzystający z usług spółek komunalnych również zmniejszenia powinności za zużywane media. To tylko wstępna grupa liczących straty, która z pewnością w miarę postępu sytuacji będzie się powiększać.

 

Biorąc pod uwagę ów fakt, zwracam się do Pana Premiera, Ministra Finansów i Minister Rozwoju o przygotowanie pakietu kompensacyjnego dla JST, który pozwoli na wsparcie finansowe samorządów lokalnych, które realizując działania bieżące, nie mogą pozwolić już sobie na dalsze ograniczenia środków budżetowych. Pakiet kompensacyjny wymagać będzie szczegółowego opracowania, którego realnym celem będzie wsparcie tych wszystkich, którzy w konsekwencji restrykcyjnych ograniczeń, wynikających oczywiście z potrzeby chwili, ponieśli straty.

 

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że rozmiar oczekiwań finansowych będzie duży. Jednak aby w miarę szybko odbudować kondycję finansową zarówno podmiotów gospodarczych, jak i zwykłych mieszkańców, niezbędne będą konkretne działania. Zgodnie z nakreślonymi planami, Polska będzie największym beneficjentem unijnego wsparcia na walkę z epidemią i jej konsekwencjami. Być może z tych i innych zasobów, będzie można uruchomić środki na odbudowę lokalnych kondycji gospodarczych.

 

Samorząd lokalny jest w tych trudnych chwilach bardzo blisko swoich mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę również z tego, że to początek wyzwań, które w najbliższych tygodniach przerodzą się również w inne oczekiwania, których adresatem będzie samorząd lokalny. Jestem przekonany, że dzięki optymalnemu zaplanowaniu celowych rozwiązań, uda się zagwarantować oczekiwane wsparcie. 

 

Reprezentując samorządy lokalne z Wielkopolski, pozostaję do dyspozycji w celu wsparcia zaproponowanych powyżej rozwiązań.  

 

Treść apelu podpisana przez Przewodniczącego SGiPW