DOSTĘPNOŚĆ PLUS – zapraszamy do udziału w projekcie!

Data: 04-03-2020

14 lutego 2020r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nową edycję POWER 2.18 – konkurs nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/20.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z MTD Consulting Marcin Król oraz Euro Innowacje sp. z o.o. zamierza złożyć Partnerski projekt, w ramach którego będziemy zapraszali wielkopolskie samorządy do udziału w zaplanowanych działaniach, zgodnie z wymogami konkursu.

 

UWAGA! Formuła konkursu przewiduje rekrutację JST na etapie jego realizacji (po uzyskaniu dofinansowania), a zatem na tym etapie nie jest wymagane żadne formalne działanie ze strony zainteresowanych JST.

 

Kilka słów o korzyściach dla JST poniżej.

 

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami weszła w życie w dniu 20 września 2019 r.

 

Ustawa określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej oraz nakłada na  samorządy obowiązek wyznaczyć osoby pełniące funkcję koordynatora do spraw dostępności i to w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r.

 

Przedmiotem konkursu nr POWER.02.18.00-IP.01-00-001/20  jest wyłonienie do dofinansowania projektów których celem będzie:

  1. Wypracowanie rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w urzędach administracji publicznej oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania
  2. Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej

 

Zatem konkurs ma wspomóc, w tym finansowo, samorządy w wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy „Dostępność Plus”!

 

Jest to niebywała szansa dla samorządów na pozyskanie „grantów” na zadania, które i tak będą zobowiązane wykonać.

 

Zapewniamy wiedzę i doświadczenie kilkudziesięciu zrealizowanych projektów POWER 2.18 w partnerstwie z ponad 100 JST! W ramach POWER 2.18 pozyskaliśmy ponad 20 MLN zł. dofinansowania dla JST z trenu całego kraju.

 

Do pobrania:

  1. Fiszka projektu – najważniejsze informacje o konkursie
  2. Formularz/deklaracja udziału w projekcie /prosimy przesłać w terminie do 6 marca 2020 roku na adres biuro@mtdconsulting.pl/
  3. Doświadczenie Euro Innowacje sp. z o.o. i MTD Consulting w realizacji projektów POWER 2.18 (IV edycje) – to tylko część naszego doświadczenia w realizacji projektów UE dla JST, więcej tutaj: http://mtdconsulting.plhttp://euroinnowacje.com

 

Ponadto link do konkursu, w tym dokumentacja: https://tiny.pl/t6sqn

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Informacji na temat projektu udzielają:

Marcin Król: tel. 502 358857, marcin.krol@euroinnowacje.com

Monika Klemke-Pitek: tel. 501 365005, monik.kp@euroinnowacje.com