Posiedzenie Zarządu SGiPW w warunkach kryzysu

Data: 26-03-2020

26 marca 2020 roku w okresie trwania epidemii koronawirusa w Polsce, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności, odbyło się posiedzenie Zarządu SGiPW. Z uwagi na ograniczenia dotyczące przemieszczania się nałożone przez władze centralne, spotkanie to odbyło się za pomocą narzędzi internetowych – on-line. Posiedzenia nie można było odłożyć w czasie, gdyż działania podejmowane przez Rząd RP nad projektem Tarczy antykryzysowej w znacznym stopniu dotyczą samorządów lokalnych, dlatego ważne jest by reagować niezwłocznie.

 

Efektem zdalnego posiedzenia Zarządu SGiPW są dwa stanowiska skierowane do Premiera, Prezydenta, Marszałka Sejmu i Senatu, Państwowej Komisji Wyborczej i Szefów Klubów Parlamentarnych:

 

  1. Stanowisko w sprawie potrzeby podjęcia działań organizacyjno – finansowych wspierających JST w następstwach wywołanych przez epidemię,

  2. Stanowisko w sprawie problemów w organizacji procesów wyborczych w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

Dokumenty zawierają konkretne propozycje, zaproponowane przez wielkopolskich samorządowców, na podstawie zebranych opinii. Serdecznie dziękujemy wszystkim samorządom, które nadesłały propozycje rozwiązań.

 

https://youtu.be/S5dKAxYBDGU

 

Na powyższych stanowiskach jednak nie kończymy. Nadal obserwujemy rozwój wypadków w zakresie zwalczania skutków pandemii koronawirusa i w zależności od potrzeb będziemy odpowiednio reagować.