Program budowy hal sportowych – za mało czasu

Data: 08-07-2022

Samorządy lokalne z dużym zadowoleniem przyjęły pojawienie się Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022, który jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mieszkańców poszczególnych gmin w zakresie stworzenia warunków do całorocznego przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego oraz treningu sportowego.

 

Zgadzamy się z ideą poprawy jakości zajęć sportowych w szczególności w sezonie jesienno-zimowym, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie w wielu przypadkach rzeczywiście mniejsza zasobność gmin, bądź mniejsze zaludnienie stanowi istotną barierę w budowie kubaturowej infrastruktury sportowej. Tym bardziej od dnia 22 czerwca br., kiedy został oficjalnie ogłoszony nowy pilotażowy Program budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji zadbaliśmy o to, aby możliwie jak najszybciej i dokładniej przeanalizować możliwości wnioskowania przez samorządy o te środki. Zaznaczyć należy, że wspólnie z naszymi partnerami przeprowadziliśmy wiele rozmów z samorządowcami, a także konsultowaliśmy możliwości programu ze specjalistami w zakresie projektowania i prawa budowlanego oraz z przedstawicielami firm zajmujących się budową lekkich hal sportowych, czy boisk wielofunkcyjnych. Z tych rozmów wyłania się jeden wspólny wniosek, którym jest brak czasu na spełnienie formalnych przesłanek realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia.

 

W związku z tym zwróciliśmy się do Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka z prośbą o wprowadzenie zmian w Programie budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji – Edycja pilotażowa 2022. Szczegóły w piśmie poniżej.

 

Zobacz treść pisma

 

Foto: www.unsplash.com