Po Nadzwyczajnym Zjeździe Przedstawicieli Członków SGiPW

Data: 14-07-2022

14 lipca odbył się Nadzwyczajny Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w znacznej mierze poświęcony zmianom w statucie organizacji.  Serdecznie dziękujemy Delegatom, którzy wzięli udział w obradach.

 

Spotkanie było również okazją do dyskusji na temat finansów samorządów lokalnych i problemów wynikających z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, a przede wszystkim wysokiej inflacji. W ślad za ogólnopolskimi korporacjami samorządowymi przyjęto Apel w sprawie pilnej konieczności uzdrowienia finansów samorządów w obliczu wysokiej inflacji.

 

Dokumenty:

Uchwała w sprawie zmian w statucie

Apel w sprawie pilnej konieczności uzdrowienia finansów samorządów w obliczu wysokiej inflacji