SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 29-01-2024

Termin: 14 lutego 2024 r., godz. 9:30

 

Miejsce: Polska Akademia Nauk w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 17/19

 

Tematyka:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od blisko 10 już lat, wspólnie z Partnerami, organizuje seminarium dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas tych spotkań dyskutujemy na temat zmian w prawie odpadowym, sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowywanych przez wójta, burmistrza, czy prezydenta, a także roli organów nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań w tym obszarze. Nie inaczej będzie w tym roku.

 

Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych ekspertów, którzy wprowadzą Państwa w tematykę seminarium oraz odpowiedzą na pojawiające się pytania. W pierwszej części spotkania przyjrzymy się najnowszemu orzecznictwu w kontekście nadzoru dotyczącego uchwał odpadowych, zamówień odpadowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami, o czym opowiedzą mec. Maciej Kiełbus, mec. Konrad Różowicz i dr Paweł Grzybowski z ZIEMSKI&PARTNERS Kancelarii Prawnej Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. W drugiej części seminarium skupimy się na zasadach opracowywania rocznego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych poziomów w 2023 r., o czym opowiedzą przedstawiciele Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zapoznamy się również z rolą Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, jako organu nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym.

 

Uczestnicy:

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przedstawicieli związków międzygminnych.

 

Koszt udziału w spotkaniu dla członków SGiPW wynosi 170 zł/os, dla pozostałych JST i związków międzygminnych – 250 zł/os. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/AvwZASo3BekSAyPW8.

 

Pismo zapraszające

Program seminarium