Rekomendacje Zarządu SGiPW dla wielkopolskich JST

Data: 24-04-2020

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, analizując sytuację i działania związane z angażowaniem JST w realizację wyborów prezydenckich, rekomenduje wielkopolskim samorządom lokalnym, podjęcie poniższych działań:

 

1. Wystąpienie z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie udostępnienia danych osobowych w postaci spisu wyborców Poczcie Polskiej (na podstawie korespondencji wysłanej e-mailem w nocy 23 kwietnia 2020 roku). Wzór treści wniosku, zaproponowanego przez Wójta Tarnowa Podgórnego, załączamy poniżej. Sugerujemy jak najszybsze podjęcie działania, przez jak największą liczbę samorządów;

 

2. Wśród jednostek samorządu lokalnego pojawiły się uzasadnione wątpliwości i rozbieżności co do podstaw prawnych realizacji kolejnych działań w kontekście organizacji wyborów prezydenckich. Poniżej załączamy wybrane opinie na ten temat, w celu indywidualnej analizy, co do podjęcia kolejnych działań.

 

Jednocześnie, we współpracy z wielkopolskimi samorządami oraz innymi organizacjami reprezentującymi nasze środowisko, deklarujemy dalszą analizę sytuacji, stojąc na stanowisku prymatu jasności porządku prawnego nad doraźnymi i nieuprawnionymi działaniami. Zależy nam na tym, aby JST miały szansę wykonywać swoje uprawnienia godnie, rzetelnie, uczciwie i zgodnie z prawem, a przez swoich mieszkańców były oceniane jako ostoja ich podstawowych praw i obowiązków.

 

Pismo Zarządu SGiPW do samorządów

Wniosek do PUODO

Opinia prawna przygotowana przez: radcę prawnego prof. UAM dr hab. Krystiana M. Ziemskiego oraz Macieja Kiełbusa

Opinia prawna Związku Gmin Wiejskich RP

Opinia Prawna Fundacji Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego

Opinia prof. nadzw. UWr dr hab. Michała Bernaczyka

Apel do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie udostępniania list wyborców