Zapraszamy na bezpłatny webcast pt.: Tarcza Antykryzysowa – kluczowe kwestie prawno-podatkowe dla JST w dobie COVID-19

Data: 21-04-2020

W imieniu firmy Deloitte zapraszamy na webcast pt.: Tarcza Antykryzysowa – kluczowe kwestie prawno-podatkowe dla JST w dobie COVID-19, który odbędzie się w najbliższy piątek 24 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 – 11:30.

 

31 marca 2020 r. weszły w życie istotne przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej mające na celu przede wszystkim ograniczenie negatywnych skutków gospodarczych epidemii COVID-19. Sukcesywnie, w związku z przedłużającą się epidemią, trwają także prace legislacyjne nad kolejnymi zmianami w przepisach. Regulacjom Tarczy antykryzysowej niewątpliwie podlegają także jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty samorządowe (np. spółki komunalne).

 

W niektórych przepisach Tarcza antykryzysowa wprost odwołuje się do definicji „przedsiębiorcy”, co powoduje pewne wątpliwości czy i ewentualnie w jakim zakresie regulacje te mogą dotyczyć jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych czy spółek komunalnych.

 

Eksperci firmy Deloitte podczas bezpłatnego seminarium on-line omówią wybrane regulacje Tarczy antykryzysowej pod kątem ich skutków prawnych i podatkowych dla JST.

 

Szczegółowy program webcastu oraz rejestracja dostępne są TUTAJ.

 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

 

Osoba do kontaktu w sprawie webcastu:

Katarzyna Hulimka
khulimka@deloittece.com