Webinarium: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 14-01-2021

Termin: 28 stycznia 2021 r., godz. 10:00 na platformie Zoom

 

Tematyka:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od kilku już lat, nieustannie budzi mnóstwo emocji. Wciąż pojawiają się nowe problemy, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania, wzbudzając niestety również często niezadowolenie lokalnych społeczności.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje webinarium, podczas którego omówione zostaną m.in. wdrażane i planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym opowie mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Kwestie weryfikacji sprawozdań odpadowych w systemie BDO omówi przedstawiciel Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a zadania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, jako organu nadzoru w procesie wykonywania przez JST zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi przedstawi Pani Zofia Ligocka, członek Kolegium RIO w Poznaniu. Planujemy również przyjrzeć się zasadom sporządzania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Do omówienia tego tematu zaprosiliśmy Ministerstwo Klimatu i Środowiska.  

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 70 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 100 zł/os. dla pozostałych uczestników i związków międzygminnych. Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/E5o65CaCqUbxrfq26.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Patronat medialny:  Prawo dla Samorządu min